Akreditacija Univerziteta u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu je akreditovan. Uverenje o akreditaciji je izdato 14. 11. 2014. godine.

Uverenje o akreditaciji (14.11.2014.)
Uverenje o akreditaciji - dokument
Odluka o akreditaciji
Odluka o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti


DOKUMENTACIJA ZA AKREDITACIJU
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU 2014.


     Zahtev za akreditaciju: Zahtev
        Prilozi:
      1. Akt o osnovanju
      2. Odluka o ispunjenosti uslova
      3. Dozvola za rad
      4. Uverenje o akreditaciji
      6. Odluka o izboru organa poslovođenja
      7. Upis u Registar trgovinskog suda
      7.1 Rešenje o dopuni delatnosti
      7.2 Rešenje o upisu organa poslovođenja
      8. Statut Univerziteta u Kragujevcu

     Uvod: Uvod

     Standard 1: Osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove
     Standard 2: Planiranje i kontrola
     Standard 3: Organizacija i upravljanje
     Standard 4: Studije
     Standard 5: Naučnoistraživački i umetničko istraživački rad
     Standard 6: Nastavno osoblje
     Standard 7: Nenastavno osoblje
     Standard 8: Studenti
     Standard 9: Prostor i oprema
     Standard 10: Biblioteka, uxbenici i informaciona podrška
     Standard 11: Izvori finansiranja visokoškolske ustanove
     Standard 12: Unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta
                                Izveštaj o samovrednovanju
     Standard 13: Javnost u radu
 

ARHIVA:

Uverenje o akreditaciji 2009. godine
Dokumentacija o akreditaciji 2009. godine