Srpski English

Центар за развој каријере и саветовање студената

Универзитетски Центар за развој каријере и саветовање студената је формиран као организациона јединица Универзитета у Крагујевцу 2007. године захваљујући иницијативи Фондације Престолонаследника Александра за културу и образовање, коју је подржао Универзитет у Крагујевцу. Центар је основан са циљем да помогне студентима да се што боље припреме за излазак на тржиште рада након дипломирања, да их повеже са пословном заједницом и да им пружи подршку у стицању оних знања и вештина које су данас на тржишту рада неопходне. Рад Центра је усмерен на развијање студентских сервиса који кроз различите програме обезбеђују подршку студентима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу у развоју каријере и помаже им да се по завршетку студија што боље представе у пословном свету.

Рад Центра обухвата:

  • Успостављање система подршке студентима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу у развоју знања и вештина релевантних за запошљавање или наставак образовања у земљи или иностранству (пружање саветодавних услуга студентима, организовање предавања и радионица у домену каријерног информисања и саветовања);
  • Информисање студената и дипломаца Универзитета о могућностима додатног образовања, о стипендијама за усавршавање у земљи и иностранству и конкурсима за праксу и/или посао;
  • Повећање броја студената који су стекли релевантно радно искуство током студирања или након дипломирања и повећање процената студената који су користили неке од програма мобилности студената;
  • Пружање подршке студенатима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу да се на адекватан начин представе, као будући стручњаци у различитим областима рада, академској и пословној заједници и промоција Универзитета у Крагујевцу као водеће институције за високо образовање у Региону;
  • Јачање и унапређење сарадње са свим факултетима Универзитета и академским особљем и јачање интегративне улоге Универзитета у Крагујевцу;
  • Јачање и унапређење сарадње са послодавцима у виду организовања програма студентских, стручних пракси и обука, као и организовања презентација компанија и њихове пословне политике у одабиру кадрова;
  • Успостављање мреже сарадника Центра на свим факултетима у циљу адекватног пружања услуга свим студентима Универзитета;
  • Стално унапређење рада Центра кроз развој нових програма услуга и константно едуковање запослених у Центру.

Корисници услуга Центра за развој каријере и саветовање студената су студенти и дипломци Универзитета у Крагујевцу, као и послодавци и други представници пословне и академске заједнице.

Важно је напоменути да су све услуге Центра бесплатне, како за студенте и дипломце Универзитета у Крагујевцу, академски кадар факултета Универзитета у Крагујевцу, тако и за послодавце.


Контакт телефон: +381 (0)34 300 425
Фaкс +381 (0)34 370 168
Е-пошта: razvojkarijere@kg.ac.rs
Интернет презентација: www.razvojkarijere.kg.ac.rs
Адреса: Јована Цвијића б.б. 34000 Крагујевац, Србија
                зграда Ректората, 2. Спрат
Радно време: сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова