Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu osnovan je 2007. godine na inicijativu Fondacije prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje, koju je podržao Univerzitet u Kragujevcu.

Uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima i diplomcima Univerziteta u Kragujevcu u realizovanju njihovog karijernog plana: da im pomogne u sticanju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da im pomogne u sticanju relevantnog iskustva tokom studija, da ih poveže sa poslovnom zajednicom i pripremi ih za uspešan izlazak na tržište rada nakon diplomiranja.

Centar je osmišljen kao studentski servis koji korisnicima svojih usluga pruža informacije o mogućnostima za usavršavanje i/ili sticanje radnog iskustva tokom studija, mogućnostima za nastavak školovanja i usavršavanje u zemlji i inostranstvu i omogući podršku prilikom izlaska na tržište rada nakon diplomiranja.

Centar svojim programom usluga, kroz radionice i kurseve, nastoji da pruži podršku studentima u razvoju onih znanja i veština koje su im danas na tržištu rada neophodne.

Pružajući relevantne informacije o mogućnostima za zaposlenje, stručno usavršavanje i usavršavanje u domenu formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i kroz dobru saradnju sa poslodavcima, Centar pruža priliku studentima i diplomcima da kroz programe volontiranja i praksi steknu radno iskustvo, da upoznaju poslovno okruženje i na taj način im pomogne da se što bolje predstave poslovnom svetu i što uspešnije „izađu“ na tržište rada.

Korisnici usluga Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata su studenti, diplomci, nastavni i nenastavni kadar Univerziteta u Kragujevcu, kao i poslodavci i drugi predstavnici poslovne i akademske zajednice.


Dragi studenti,

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je tu da vas informiše o:
radnom iskustvu - mogućnostima za posao/praksu,
nastavku studija i usavršavanju,
seminarima, kursevima i radionicama.

CzRK je tu da vas savetuje – da napišete dobar CV, motivaciono i propratno pismo, pripremite se za intervju sa poslodavcem i naučite što više o soft skills veštinama potrebnim na tržištu rada. Uvek možete zakazati individualno ili grupno savtovanje i doći u CzRK onda kada vam je to najpotrebnije.

Za vas oragnizujemo:
sajmove stipendija,
kurseve jezika,
prakse,
radionice i prezentacije,
predstavljanje zanimanja, programa i prezentacije kompanija.

 

Možete nam poslati E-mejl na: razvojkarijere@kg.ac.rs

Možete nas kontaktirati putem telefona na: 034/300-425

Možete nas pronaći na Fejsbuku

 

Kontakt i lokacija:
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu
Adresa: Jovana Cvijića b.b, 34000 Kragujevac, Srbija
                zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), II sprat
Rad sa studentima: svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova
Kontakt telefon: +381 (0)34 300 425
Faks +381 (0)34 370 168
E-pošta: razvojkarijere@kg.ac.rs
Internet prezentacija: www.razvojkarijere.kg.ac.rs