Srpski English

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу

Центар за научнoистраживачки рад, чији су оснивачи Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу, основан је 21.мaja 1991. године са циљем подстицања и развоја научно-образовне и културне делатности ширег подручја које гравитира Универзитету.

Први управник Центра био је академик Драгослав Срејовић (1931-1996), археолог родом из Крагујевца, који је ту дужност обављао од оснивања Центра, до своје смрти 1996. године. Њега је наследио академик Никола Тасић, археолог, потпредседник САНУ, који је дужност управника Центра обављао до 2010. године. Године 2011. академик Иван Гутман, хемичар, професор емеритус Универзитета у Крагујевцу, именован је за управника Центра, на мандатни период од 4 године.

Године 2011. Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу донели су нове акте Центра: Уговор о регулисању међусобних односа и Правилник о раду и промењена је организациона структура Центра у циљу његовог ефикаснијег рада.

Центар за научнoистраживачки рад нема својство правног лица, већ има статус организационе јединице Универзитета. Основне делатности Центра реализују се кроз рад на научноистраживачким пројектима (нарочито истраживања у наукама које се не проучавају на Универзитету у Крагујевцу, као и мултидисциплинарна истраживања), организовање научних скупова, трибина, предавања, изложби, промоција и других научних и културних манифестација. Нарочито значајан сегмент рада Центра је издавачкa делатност. Центар објављује научне и стручне монографије, зборнике и друге врсте публикација које су од значаја за развој науке, културе и уметности.


Управник
академик ИВАН ГУТМАН, професор емеритус Универзитета у Крагујевцу

Секретар
ЛЕЛА ВУЈОШЕВИЋ, проф. социологије


ИЗДАЊА ЦЕНТРА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД САНУ И УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Адреса: Јована Цвијића бб, 34 000 Крагујевац, Србија
Телефон: 034/ 335-709
Телефакс: 034/ 370-168
E-mail: lela.vujosevic@kg.ac.rs