• ČLANICE UNIVERZITETA


Agronomski fakultet, Čačak Ekonomski fakultet, Kragujevac
Cara Dušana 34
32000 Čačak, Srbija

tel: +381 (0)32 222-584
faks: +381 (0)32 349-503
website: www.afc.kg.ac.rs
e-mail: afdekanat@kg.ac.rs
Đure Pucara Starog 3
34000 Kragujevac, Srbija

tel: +381 (0)34 303-500
faks: +381 (0)34 303-516
website: www.ekfak.kg.ac.rs
e-mail: ekfak@kg.ac.rs
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
Sestre Janjić 6
34000 Kragujevac, Srbija

tel: +381 (0)34 335-990 do 335-997
faks: +381 (0)34 333-192
website: www.fink.rs
e-mail: kontakt@fink.rs
Dositejeva 19
36000 Kraljevo, Srbija

tel: +381 (0)36 383-378, 383-379, 383-380, 383-269
faks: +381 (0)36 383-377
website: www.mfkv.kg.ac.rs
e-mail: office@mfkv.kg.ac.rs
Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
Svetozara Markovića 69
34000 Kragujevac, Srbija

tel: +381 (0)34 306-800
faks: +381 (0)34 306-800
website: www.medf.kg.ac.rs
e-mail: dekanat@medf.kg.ac.rs
Milana Mijalkovića 14
35000 Jagodina, Srbija

tel: +381 (0)35 223-805
faks: +381 (0)35 223-805
website: www.pefja.kg.ac.rs
e-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Pravni fakultet, Kragujevac Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
Jovana Cvijića 1
34000 Kragujevac, Srbija

tel: +381 (0)34 306-500
faks: +381 (0)34 306-540
website: www.jura.kg.ac.rs
e-mail: faculty@jura.kg.ac.rs
Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac, Srbija

tel: +381 (0)34 336-223
faks: +381 (0)34 335-040
website: www.pmf.kg.ac.rs
e-mail: pmfkrag@kg.ac.rs
Fakultet tehničkih nauka, Čačak Učiteljski fakultet, Užice
Svetog Save 65
32000 Čačak, Srbija

tel: +381 (0)32 302-700
faks: +381 (0)32 342-101
website: www.ftn.kg.ac.rs
e-mail: dekanat@ftn.kg.ac.rs
Trg Svetog Save 36
31000 Užice, Srbija

tel: +381 (0)31 521-952
faks: +381 (0)31 511-078
website: www.ucfu.kg.ac.rs
e-mail: ucfak@ucfu.kg.ac.rs
Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
Jovana Cvijića bb
34000 Kragujevac, Srbija

tel: +381 (0)34 304-270
faks: +381 (0)34 304-275
website: www.filum.kg.ac.rs
e-mail: cabfilum@kg.ac.rs
Vojvođanska bb
36210 Vrnjačka Banja, Srbija

tel: +381 (0)36 515-00-24
faks: +381 (0)36 515-00-24
website: www.hit-vb.kg.ac.rs/
e-mail: hitvb@kg.ac.rs
Univerzitetska biblioteka, Kragujevac
Ulica slobode bb
34000 Kragujevac, Srbija

tel: +381 (0)34 300-299, 372-301
faks: +381 (0)34 370-299
website: www.ub.kg.ac.rs
e-mail: ubkg@kg.ac.rs