COST - Европски програм за сарадњу у домену научних и технолошких истраживања


COST - Еuropean co-operation in the field of scientific and technical research

COST је међувладин оквир за европску сарадњу у домену научних и технолошких истраживања, који омогућава да се истраживања, која се финансирају на националном нивоу, а у чијој реализацији учествује најмање пет институција из земаља чланица, координирају на европском нивоу.

Приступање научно-истраживачком пројекту овог програма – COST Акцији – се остварује потписивањем Меморандума о разумевању (Memorandum of Understanding – MOU), који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица. Дужина трајања акције је четири године, а сарадњу координира Управни одбор (Management Committee – MC), који чине представници свих потписница Меморандума.

Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научно-истраживачких институција предложити нову акцију учешћем на Отвореном позиву (Open Call COST) који се расписују два пута годишње. У том случају неопходно је да поменута институција обезбеди подршку још најмање 4 земље, како би се предлог акције уопште могао и разматрати. Што се тиче реализације COST акција, оне се могу поделити на оне које су у току, започете и завршене акције. Сходно правилима свака земља се може укључити у акције које су у току, под условом да нису у завршној фази реализације, на крају треће или четврте године. Уколико је акција још увек у првој години своје реализације, приступање је наједноставније, а уколико је већ ушла у своју другу годину реализације, неопходна је сагласност MC акције (http://www.cost.eu/participate/join_action и COST Vademecum). Акције се не финансирају из буџета COST већ из националних извора. То подразумава да се већ ради на пројектима у земљи који су по свом садржају слични COST акцији.

Додатне информације о COST-у можете видети на веб сајту COST Homepage.


Извор: www.mpn.gov.rs/cost