Srpski English

Дипломске академске студије (мастер)

Табеларни преглед студијских програма дипломских академских студија (мастер) који се реализују на факултетима Универзитету у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - УФ - ФИЛУМ - ХИТ

Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Мастер академске студије
Агрономија
Мастер инжењер пољопривреде 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Прехрамбена технологија
Мастер инжењер технологије 1 60 Инфо
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Мастер академске студије
Економија
Мастер економиста 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Пословна економија и менаџмент
Мастер економиста 1 60 Инфо
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Мастер академске студије
Машинско инжењерство
Мастер инжењер машинства
(са назнаком завршеног модула)
2 120 Инфо
Мастер академске студије
Војноиндустријско инжењерство
Мастер инжењер индустријског инжењерства - војномашински 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Аутомобилско инжењерство
Мастер инжењер индустријског инжењерства – аутомобилско инжењерство 2 120 Инфо
Мастер академске студије
Инжењерски менаџмент
Мастер инжењер менаџмента 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Индустријско инжењерство - Пословни информациони системи
Мастер инжењер индустријског инжењерства - пословни информациони системи 1 60 Инфо
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Мастер академске студије
Машинско инжењерство
Мастер инжењер машинства 2 120 Инфо
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Мастер академске студије
Учитељ
Мастер учитељ 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Васпитач у предшколским установама
Мастер васпитач 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Васпитач у домовима
Мастер васпитач 2 120 Инфо
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Мастер академске студије права Дипломирани правник - мастер 1 60 Инфо
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Институт за биологију и екологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Дипломске академске студије - мастер биологије Мастер биолог 1 60 Инфо
Дипломске академске студије - мастер екологије Мастер еколог 1 60 Инфо
Институт за физику
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Дипломске академске студије - мастер физике 1. Мастер физичар - за општу физику
2. Мастер физичар - професор физике
3. Мастер физичар - професор физике и информатике
1 60 Инфо
Институт за хемију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Дипломске академске студије - мастер хемије 1. Мастер хемичар - за истраживање и развој
2. Мастер хемичар - професор хемије
3. Мастер хемичар - за заштиту животне средине
1 60 Инфо
Институт за математику и информатику
Студијски програми математике и информатике од 2008.
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Дипломске академске студије математике - мастер 1. Дипломирани математичар - мастер
2. Дипломирани математичар - мастер - професор математике
2 120 Инфо
Дипломске академске студије информатике - мастер 1. Дипломирани информатичар - мастер
2. Дипломирани информатичар - мастер - професор информатике
2 120 Инфо
Студијски програми математике и информатике од 2012.
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Дипломске академске студије математике - мастер 1. Мастер математичар - професор математике
2. Мастер математичар - теоријска математика
1 60 Инфо
Дипломске академске студије информатике - мастер Мастер информатичар 1 60 Инфо
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Мастер академске студије
Електротехничко и рачунарско инжењерство
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Мехатроника
Мастер инжењер мехатронике 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Инжењерски менаџмент
Мастер инжењер менаџмента 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Информационе технологије
Мастер инжењер информационих технологија 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства
Мастер професор електротехнике и рачунарства 1 60 Инфо
Мастер академске студије
Предметна настава машинског инжењерства
Мастер професор машинства 1 60 Инфо
Учитељски факултет у Ужицу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Студијски програм мастер академских студија - Учитељ
Опис стандарда
Књига предмета
Књига наставника
Сарадници
Мастер учитељ 1 60 Инфо
Студијски програм мастер академских студија - Васпитач
Опис стандарда
Књига предмета
Књига наставника
Сарадници
Мастер васпитач 1 60 Инфо
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Студијски програм мастер академских студија
Српски језик и књижевност
Мастер филолог (србиста) 1 60 Инфо
Студијски програм мастер академских студија
Енглески језик и књижевност
Мастер филолог (англиста) 1 60 Инфо
Студијски програм мастер академских студија
Немачки језик и књижевност
Мастер филолог (германиста) 1 60 Инфо
Студијски програм мастер академских студија
Шпански језик и хиспанске књижевности
Мастер филолог (хиспаниста) 1 60 Инфо
Студијски програм мастер академских студија
Француски језик и књижевност
Мастер филолог (романиста) 1 60 Инфо
Одсек за примењену и ликовну уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Студијски програм мастер академских студија
>Графички дизајн
Мастер дизајнер 1 60 Инфо
Студијски програм мастер академских студија
Зидно сликарство
Мастер примењени уметник 1 60 Инфо
Одсек за музичку уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Студијски програм мастер академских студија
Хармоника
Мастер музички уметник (акордеониста) 1 60 Инфо
Студијски програм мастер академских студија
Музичка педагогија
Мастер теоретичар уметности - музички педагог 1 60 Инфо
Студијски програм мастер академских студија
Музика у медијима
Мастер музички уметник (музичар у медијима) 1 60 Инфо
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Дипломске академске студије - мастер Менаџмент у хотелијерству Мастер менаџер 1 60 Инфо
Дипломске академске студије - мастер Менаџмент у туризму Мастер менаџер 1 60 Инфо