Diplomske akademske studije (master)

Tabelarni pregled studijskih programa diplomskih akademskih studija (master) koji se realizuju na fakultetima Univerzitetu u Kragujevcu:

  AF - EF - FIN - FMG - FPN - PF - PMF - FTN - UF - FILUM - HIT

Agronomski fakultet u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Master akademske studije
Agronomija
Master inženjer poljoprivrede 1 60 Info
Master akademske studije
Prehrambena tehnologija
Master inženjer tehnologije 1 60 Info
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Master akademske studije
Ekonomija
Master ekonomista 1 60 Info
Master akademske studije
Poslovna ekonomija i menaxment
Master ekonomista 1 60 Info
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Master akademske studije
Mašinsko inženjerstvo
Master inženjer mašinstva
(sa naznakom završenog modula)
2 120 Info
Master akademske studije
Vojnoindustrijsko inženjerstvo
Master inženjer industrijskog inženjerstva - vojnomašinski 1 60 Info
Master akademske studije
Automobilsko inženjerstvo
Master inženjer industrijskog inženjerstva – automobilsko inženjerstvo 2 120 Info
Master akademske studije
Inženjerski menaxment
Master inženjer menaxmenta 1 60 Info
Master akademske studije
Industrijsko inženjerstvo - Poslovni informacioni sistemi
Master inženjer industrijskog inženjerstva - poslovni informacioni sistemi 1 60 Info
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Master akademske studije
Mašinsko inženjerstvo
Master inženjer mašinstva 2 120 Info
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Master akademske studije
Učitelj
Master učitelj 1 60 Info
Master akademske studije
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Master vaspitač 1 60 Info
Master akademske studije
Vaspitač u domovima
Master vaspitač 2 120 Info
Pravni fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Master akademske studije prava Diplomirani pravnik - master 1 60 Info
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Institut za biologiju i ekologiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Diplomske akademske studije - master biologije Master biolog 1 60 Info
Diplomske akademske studije - master ekologije Master ekolog 1 60 Info
Institut za fiziku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Diplomske akademske studije - master fizike 1. Master fizičar - za opštu fiziku
2. Master fizičar - profesor fizike
3. Master fizičar - profesor fizike i informatike
1 60 Info
Institut za hemiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Diplomske akademske studije - master hemije 1. Master hemičar - za istraživanje i razvoj
2. Master hemičar - profesor hemije
3. Master hemičar - za zaštitu životne sredine
1 60 Info
Institut za matematiku i informatiku
Studijski programi matematike i informatike od 2008.
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Diplomske akademske studije matematike - master 1. Diplomirani matematičar - master
2. Diplomirani matematičar - master - profesor matematike
2 120 Info
Diplomske akademske studije informatike - master 1. Diplomirani informatičar - master
2. Diplomirani informatičar - master - profesor informatike
2 120 Info
Studijski programi matematike i informatike od 2012.
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Diplomske akademske studije matematike - master 1. Master matematičar - profesor matematike
2. Master matematičar - teorijska matematika
1 60 Info
Diplomske akademske studije informatike - master Master informatičar 1 60 Info
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Master akademske studije
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Master inženjer elektrotehnike i računarstva 1 60 Info
Master akademske studije
Mehatronika
Master inženjer mehatronike 1 60 Info
Master akademske studije
Inženjerski menaxment
Master inženjer menaxmenta 1 60 Info
Master akademske studije
Informacione tehnologije
Master inženjer informacionih tehnologija 1 60 Info
Master akademske studije
Predmetna nastava elektrotehničkog i računarskog inženjerstva
Master profesor elektrotehnike i računarstva 1 60 Info
Master akademske studije
Predmetna nastava mašinskog inženjerstva
Master profesor mašinstva 1 60 Info
Učiteljski fakultet u Užicu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Studijski program master akademskih studija - Učitelj
Opis standarda
Knjiga predmeta
Knjiga nastavnika
Saradnici
Master učitelj 1 60 Info
Studijski program master akademskih studija - Vaspitač
Opis standarda
Knjiga predmeta
Knjiga nastavnika
Saradnici
Master vaspitač 1 60 Info
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Odsek za filologiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Studijski program master akademskih studija
Srpski jezik i književnost
Master filolog (srbista) 1 60 Info
Studijski program master akademskih studija
Engleski jezik i književnost
Master filolog (anglista) 1 60 Info
Studijski program master akademskih studija
Nemački jezik i književnost
Master filolog (germanista) 1 60 Info
Studijski program master akademskih studija
Španski jezik i hispanske književnosti
Master filolog (hispanista) 1 60 Info
Studijski program master akademskih studija
Francuski jezik i književnost
Master filolog (romanista) 1 60 Info
Odsek za primenjenu i likovnu umetnost
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Studijski program master akademskih studija
>Grafički dizajn
Master dizajner 1 60 Info
Studijski program master akademskih studija
Zidno slikarstvo
Master primenjeni umetnik 1 60 Info
Odsek za muzičku umetnost
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Studijski program master akademskih studija
Harmonika
Master muzički umetnik (akordeonista) 1 60 Info
Studijski program master akademskih studija
Muzička pedagogija
Master teoretičar umetnosti - muzički pedagog 1 60 Info
Studijski program master akademskih studija
Muzika u medijima
Master muzički umetnik (muzičar u medijima) 1 60 Info
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Diplomske akademske studije - master Menaxment u hotelijerstvu Master menaxer 1 60 Info
Diplomske akademske studije - master Menaxment u turizmu Master menaxer 1 60 Info