Srpski English

Докторске академске студије

Табеларни преглед студијских програма докторских академских студија који се реализују на факултетима Универзитету у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФМН - ПФ - ПМФ - ФТН - УФ - ФИЛУМ

Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске студије Агрономија Доктор биотехничких наука 3 180 Инфо
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије
Економија
Доктор наука - економске науке 3 180 Инфо
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије
Машинско инжењерство
Књига предмета
Књига наставника
Књига ментора
Доктор наука - машинско инжењерство 3 180 Инфо
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Студијски програм докторских академских студија машинског инжењерства Доктор наука - машинско инжењерство 3 180 Инфо
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије медицине Доктор наука - PhD 3 180 Инфо
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије права Доктор наука - правне науке 3 180 Инфо
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Институт за биологију и екологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије биологије Доктор наука - биолошке науке 3 180 Инфо
Институт за физику
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије физике Доктор наука - физичке науке 3 180 Инфо
Институт за хемију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије хемије 1. Доктор наука - хемијске науке - органска хемија
2. Доктор наука - хемијске науке - неорганска хемија
3. Доктор наука - хемијске науке - аналитичка хемија
4. Доктор наука - хемијске науке - биохемија
3 180 Инфо
Институт за математику и информатику
Студијски програми математике и информатике од 2008. године
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије математике Доктор математичких наука 3 180 Инфо
Докторске академске студије информатике Доктор наука - рачунарске науке 3 180 Инфо
Студијски програми математике и информатике од 2012. године
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Докторске академске студије математике Доктор математичких наука 3 180 Инфо
Докторске академске студије информатике Доктор наука - рачунарске науке 3 180 Инфо
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Студијски програм докторских академских студија
Електротехничко и рачунарско инжењерство
Доктор наука - електротехника и рачунарство 3 180 Инфо
Студијски програм докторских академских студија
Мехатроника
Доктор наука - мехатроника 3 180 Инфо
Учитељски факултет у Ужицу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Студијски програм докторских академских студија Доктор наука методика разредне наставе 3 године 180 Инфо
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Студијски програм докторских академских студија
Српски језик и књижевност
Доктор наука-филолошке науке 3 године 180 Инфо
Студијски програм докторских академских студија из филологије (језик и књижевност) Доктор наука-филолошке науке 3 године 180 Инфо