Doktorske akademske studije

Tabelarni pregled studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerzitetu u Kragujevcu:

  AF - EF - FIN - FMG - FMN - PF - PMF - FTN - UF - FILUM

Agronomski fakultet u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske studije Agronomija Doktor biotehničkih nauka 3 180 Info
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije
Ekonomija
Doktor nauka - ekonomske nauke 3 180 Info
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije
Mašinsko inženjerstvo
Knjiga predmeta
Knjiga nastavnika
Knjiga mentora
Doktor nauka - mašinsko inženjerstvo 3 180 Info
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Studijski program doktorskih akademskih studija mašinskog inženjerstva Doktor nauka - mašinsko inženjerstvo 3 180 Info
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije medicine Doktor nauka - PhD 3 180 Info
Pravni fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije prava Doktor nauka - pravne nauke 3 180 Info
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Institut za biologiju i ekologiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije biologije Doktor nauka - biološke nauke 3 180 Info
Institut za fiziku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije fizike Doktor nauka - fizičke nauke 3 180 Info
Institut za hemiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije hemije 1. Doktor nauka - hemijske nauke - organska hemija
2. Doktor nauka - hemijske nauke - neorganska hemija
3. Doktor nauka - hemijske nauke - analitička hemija
4. Doktor nauka - hemijske nauke - biohemija
3 180 Info
Institut za matematiku i informatiku
Studijski programi matematike i informatike od 2008. godine
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije matematike Doktor matematičkih nauka 3 180 Info
Doktorske akademske studije informatike Doktor nauka - računarske nauke 3 180 Info
Studijski programi matematike i informatike od 2012. godine
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Doktorske akademske studije matematike Doktor matematičkih nauka 3 180 Info
Doktorske akademske studije informatike Doktor nauka - računarske nauke 3 180 Info
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Studijski program doktorskih akademskih studija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo 3 180 Info
Studijski program doktorskih akademskih studija
Mehatronika
Doktor nauka - mehatronika 3 180 Info
Učiteljski fakultet u Užicu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Studijski program doktorskih akademskih studija Doktor nauka metodika razredne nastave 3 godine 180 Info
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Odsek za filologiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Studijski program doktorskih akademskih studija
Srpski jezik i književnost
Doktor nauka-filološke nauke 3 godine 180 Info
Studijski program doktorskih akademskih studija iz filologije (jezik i književnost) Doktor nauka-filološke nauke 3 godine 180 Info