Srpski English

Докторске дисертације

   Након спроведене процедуре прописане чланом 18. Пословника о раду Стручних већа, Факултет на коме се брани докторска дисертација дужан је да докторску дисертацију и извештај комисије о оцени докторске дисертације учини доступном јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници факултета и у штампаном облику у библиотеци факултета, најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије на надлежном органу, као и до одбране дисертације, у складу са чланом 30. став 8. Закона о високом образовању Републике Србије и чланом 48. став 5. Статута Универзитета у Крагујевцу.


 Агрономски факултет, Чачак
 Економски факултет, Крагујевац
 Факултет инжењерских наука, Крагујевац
 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
 Факултет медицинских наука, Крагујевац
 Факултет педагошких наука, Јагодина
 Правни факултет, Крагујевац
 Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Хемија
 Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Математика и Информатика
 Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Физика
 Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Биологија и Екологија
 Факултет техничких наука, Чачак
 Учитељски факултет, Ужице
 Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за примењене уметности
 Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију
 Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за музичку уметност
 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања