Правилник за ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта
(објављено: 30.09.2016.)

У складу са чланом 30. став 7. Закона о високом образовању Министарство, просвете науке и технолошког развоја је 28. септембра 2016. године, дало сагласност на Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу.

Одлука о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта
(објављено: 27.01.2017.)

Образац 1 - Изјава аутора о оригиналности докторске дисертације

Образац 1а - Изјава аутора о оригиналности докторске дисертације
(за докторе наука који су одбранили докторску дисертацију пре успостављања дигиталног репозиторијума)

Образац 2 - Изјава аутора о искоришћавању докторске дисертације


Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета
(објављено: 26.06.2007.)

Правилник о изменама и допунама правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета

Захтев за давање сагласности на извештај о предлогу теме докторске дисертације

Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији

Упутство за подношење извештаја од стране декана о кандидату приликом промоције доктора наука

Упутство за подношење извештаја од стране ментора о докторској дисертацији приликом промоције доктора наука

Одлука о успостављању регистра и базе у електронском облику репозиторијума Универзитета у Крагујевцу

Упутство за формирање репозиторијума докторских дисертација


Берлинска декларација о отвореном приступу знању у области природних и хуманистичких наука

Одлука о приступању Берлинској декларацији