МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА - Правилници


Правилник о начину и процедурама реализације међународних пројеката на којима је партнер или чији је координатор Универзитет у Крагујевцу

Правилник о реализацији и процедурама признавања мобилности студената и ЕСП бодова

Правилник о процедури учешћа Универзитета у Крагујевцу у Еразмус+ програмима мобилности - са прилозима (објављено: 27.09.2019.)

Правилник о процедури учешћа Универзитета у Крагујевцу у кредитној мобилности програма Еразмус+ (објављено: 29.01.2015.)

Прилог 1: Inter-institutional agreement 2014-20(21)

Прилог 2: Learning аgreement

Прилог 3: Мobility agreement - Staff mobility for teaching

Прилог 4: Мobility agreement - Staff mobility for training

Правила и услови за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма (RS)

Rules and conditions for the selection of students, teaching and administrative staff of the University of Kragujevac for the mobility within Erasmus+ program (EN)

Захтев за одобрење службеног пута и отварање путног налога

Извештај са службеног пута у иностранство