Дунавски транснационални програм

Дунавски транснационални програм (ДТП) промовише економску, друштвену и територијалну кохезију у Дунавском региону кроз интеграцију политика и стратегија у изабраним областима.

Како би се постигао већи степен територијалне интеграције иначе веома хетерогеног Дунавског региона, ДТП служи као покретач за различите иницијативе како би се решили изазови и потребе у специфичним стратешким областима и подстиче облике транснационалне сарадње које могу довести до опипљивих резултата.

Апликација: у две фазе

  • Expression of Interest
  • Комплетна Апликација за изабране предлоге

Укупан ЕУ буџет: 231.924.597,00 ЕУР (ERDF, IPA, and ENI funds)

Финансирање: 85%, нема предфинансирања

Правила учешћа за институције:

  • Јавне институције (Public bodies/ bodies governed by public law)
  • Међународне организације
  • Приватне организације

Учешће Србије: да

Минимум услова за конзорцијум: 3 партнера из три различите земље програмске области: водећи партнер и најмање два пројектна партнера. Од тога, најмање једна институција (Водећи партнер) мора бити са територије чланице ЕУ која има право учешћа у програму.

Водећи партнер: може бити само неко од ERDF партнера.

Водећи партнер: јавна тела / организације под јавном управом (public bodies, bodies governed by public law), приватне непрофитне институције или међународне организације.

Максималан број партнера: нема, али се мора водити рачуна о оптималном броју партнера и њиховој улози у пројекту (ни превелики ни премали број партнера).

Да би се применио интегрисани територијални приступ, партнерство не би требало да има само организације из једног сектора, већ да укључи и релевантне организације из других сектора који су од значаја за пројекат (нпр. универзитети, коморе, итд.)

Циљеви програма:

  • Допринос одрживом територијалном развоју
  • Позитивни ефекат на инвестиције, развој перспективе и политике/стратегије
  • Подршка иновацијама, предузетништву, економији заснованој на знању, итд.
  • Допринос интеграцији кроз подршку равномерном развоју капацитета за транснационалну територијалну сарадњу на свим нивоима

Трајање пројекта: највише 30 месеци.

Више информација о програму може се наћи на линку.