Etički kodeks studenata Pravnog fakulteta

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu koji su se posebno istakli i pokazali interesovanje za proučavanje predmeta Uvod u pravo, i posebno za temu odnosa pravne i moralne norme su, u koordinaciji svojih profesora i njihovih saradnika u nastavi i uz institucionalnu podršku Pravnog fakulteta tokom 2015. god. pripremili i objavili publikaciju „Etički kodeks studenata Pravnog fakulteta u Kragujevcu“.

Publikaciju možete pronaći ovde.