Хоризонт 2020

Хоризонт 2020 (Horizon 2020) је највећи програм Европске уније за истраживање и иновације за период од 2014. до 2020. године који обједињује активности Седмог оквирног програма (FP7), Програмa за конкурентност и иновације (CIP) и ЕУ допринос Европском институту за иновације и технологију (EIT). У оквиру овог програма истраживачи могу аплицирати за финансирање како колаборативних и индивидуалних истраживачких и иновационих пројеката, тако и за стипендирање мобилности усмерених на истраживачке активности.

Овај нови програм има за циљ јачање глобалне позиције Европских замаља у истраживањима, иновацијама и технологијама. За разлику од FP7 програма, већи је фокус на иновацијама и активностима које су усмерене ка тржишту, тако да је један од главних приоритета експлоатација и комерцијализација резултата истраживања, а сектор малих и средњих предузећа добија лакши приступ финансирању у готово свим областима Хоризонта 2020.

Структура Хоризонтa 2020 заснива се на три стуба: Изврсност у науци (Excellent Science), Вођство у индустрији (Industrial Leadership) и Друштвени изазови (Societal Challenges).

Постоје и посебне хоризонталне активности - Ширење изврсности и учешћа (Spreading Excellence and Widening Participation) и Наука за и у друштву (Science with and for Society).

Важан дао Хоризонта 2020 представљају и Европски институт за иновације и технологију (EIT), активности Заједничког истраживачког центра (JRC) као и нуклеарна истраживања и обуке у оквиру програма EURATOM.


Изврсност у науци

Изврсност у науци састоји се од четири подпрограма:

  • Европски истраживачки савет (ERC) - истраживања на границама науке и знања, интердисцилинарни пројекти, неконвенционални и иновативни приступи, револуционарне идеје у новим и будућим областима науке;
  • Будуће и нове технологије (FET) - колаборативна, трансдисциплинарна истраживање која се заснивају на радикално новим и високо ризичним идејама и усмерена су на развој нових области у науци и технологији, као и на стварање и умрежавање научних заједница широм Европе;
  • Мари Склодовска Кири програм (Marie Sklodowska Curie Actions) - обука и развој каријере истраживача кроз прекограничне и међусекторске мобилности, кроз иновативне и мултидисциплинарне приступе;
  • Истраживачке инфраструктуре (RI) - развој и јачање европских истраживачких инфраструктура и унапређење њихових иновационих потенцијала, укључујући и е-инфраструктуре.


Вођство у индустрији

Вођство у индустрији састоји се од три компоненте:

  • Вођство у развојним технологијама (LEIT) подржава колаборативне истраживачке и иновационе пројекте и обухвата области:
  • кључне развојне технологије (КЕТ), које укључују области нанотехнологије, напредних материјала, биотехнологије, напредне производње и прерадe;
  • информационе и комуникационе технологије (ICT) и
  • истраживања свемира;
  • Приступ ризичним изворима финансирања (Acess to risk finance) има за циљ да омогући бржи и лакши приступ различитим врстама финансирања компанијама које се баве истраживањем и развојем и које су усмерене ка иновацијама, као и пројектима у свим фазама реализације;
  • Иновације у сектору малих и средњих предузећа (Innovation in SMEs) настоји да пружи подршку и стимулише развој свих врста иновација у сектору МСП, са нарочитим фокусом на она предузећа са потенцијалом да се развијају и изађу на међународна тржишта.


Друштвени изазови

Ова област се састоји из седам друштвених изазова:

 

Истраживачи свих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу који су заинтересовани за аплицирање за пројекте у оквиру програма Хоризонт 2020 могу се за све даље информације и помоћ у претрази позива за пројекте, партнерских инистуција и самој апликацији могу обратити Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу која је усмерена на подршку у пријави и спровођењу међународних пројеката.

 

Канцеларија за међународне пројекте
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија
Телефон: +381 (0)34 370171
E-mail: medjunarodni.projekti@kg.ac.rs