Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Факултет техничких наука, Чачак


Тема проф. др Снежана Драгићевић  Датум 10.01.2018. Датум 
Ужа научна област: Машинско инжењерство, Термотехника и термоенергетика 

Тема проф. др Срећко Ћурчић  Датум 05.07.2017. Датум 
Ужа научна област: Логистика и производне технологије 

Тема проф. др Предраг Петровић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Електроника, дигитална обрада сигнала 

Тема проф. др Мирослав Радојичић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Менаџмент и операциона истраживања 

Тема проф. др Небојша Митровић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Физика 

Тема проф. др Радомир Славковић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Производне технологије 

Тема проф. др Живадин Мицић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Инжењерство; Информационе тенологије и системи 

Тема проф. др Владица Мијаиловић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Електроенергетика 

Тема проф. др Слободан Ђукић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Електроника 

Тема проф. др Љубиша Папић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Индустријско инжењерство 

Тема проф. др Јерослав Живанић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Општа електротехника 

Тема проф. др Драган Ђурчић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Математика, Математичка анализа 

Тема проф. др Драгана Бјекић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Психолошке и педагошке науке 

Тема проф. др Алемпије Вељовић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Менаџмент информациони системи