Srpski English

Информације
о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора

 Агрономски факултет, Чачак
 Економски факултет, Крагујевац
 Факултет инжењерских наука, Крагујевац
 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
 Факултет медицинских наука, Крагујевац
 Факултет педагошких наука, Јагодина
 Правни факултет, Крагујевац
 Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Хемија
 Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Математика и Информатика
 Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Физика
 Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Биологија и Екологија
 Факултет техничких наука, Чачак
 Учитељски факултет, Ужице
 Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за примењене уметности
 Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију
 Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за музичку уметност
 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања