Srpski English

Универзитетска иновативна платформа

Универзитетска иновативна платформа UKG INNO је централно место за унос и разраду идеја у колаборативном он-лине окружењу, за стартовање и рпраћење истраживачких, иновативних и развојних пројеката, и сарадњу међу тимовима. Платформа за управљање иновацијама подржава цео иновациони циклус, од управљања идејама, преко праћења пројеката све до лансирања производа/услуге на тржиште, и то преко две апликације које се налазена истој платформи: Idea Station, Launch Station.

Редовно коришћење платформе подстиче иновативни и предузетнички дух код студената и младих истраживача универзитета, омогућава процену и избор најперспективнијих идеја, и њихово повезивање са финансијским актерима преко пословних инкубатора и научно-технолошких паркова. Студентима пружа прилику да остваре профит од својих идеја и започну посао, док пословним инкубаторима и академском сектору оваква врста сарадње на идејама донеси нове станаре и подстиче оснивање spin-off компанија.

Платформа се заснива на SaaS (Software-аs-a-Service) принципу и сервисира се преко cloud технологије, Tо значи да се сви подаци чувају online, па им се може приступити у сваком тренутку преко wеб претраживачаи интернета. За развој идеје и управљање иновационим циклусом се користи stage-gate технологија.

UKG INNO платформа се користи и за циљане кампање у сарадњи са предузећима (концепт отворене иновације) где спонзор предузећа покрећу тему кампање а студенти и млади истраживачи конкуришу са својим идејама. Најбоље идеје се награђују из фонда предузећа спонзора.

Такмичење за најбољу студентску идеју се такође реализује на годишњем нивоу коришћењем платформе. У фебруару 2015. године је покренуто прво такмичење, као регионална иницијатива на пет универзитета (Крагујевац, Нови Сад, Бања Лука, Зеница и Подгорица) у оквиру WBCInno пројекта.

За регистрацију и отварање налога на платформи јавите се Канцеларији за пословну подршку Универзитета у Крагујевцу на bsokg@kg.ac.rs


Такмичење за најбољу студентску идеју
Мини упутство за UKG INNO платформу
Методологија за управљање иновацијама