Univerzitetska inovativna platforma

Univerzitetska inovativna platforma UKG INNO je centralno mesto za unos i razradu ideja u kolaborativnom on-line okruženju, za startovanje i rpraćenje istraživačkih, inovativnih i razvojnih projekata, i saradnju među timovima. Platforma za upravljanje inovacijama podržava ceo inovacioni ciklus, od upravljanja idejama, preko praćenja projekata sve do lansiranja proizvoda/usluge na tržište, i to preko dve aplikacije koje se nalazena istoj platformi: Idea Station, Launch Station.

Redovno korišćenje platforme podstiče inovativni i preduzetnički duh kod studenata i mladih istraživača univerziteta, omogućava procenu i izbor najperspektivnijih ideja, i njihovo povezivanje sa finansijskim akterima preko poslovnih inkubatora i naučno-tehnoloških parkova. Studentima pruža priliku da ostvare profit od svojih ideja i započnu posao, dok poslovnim inkubatorima i akademskom sektoru ovakva vrsta saradnje na idejama donesi nove stanare i podstiče osnivanje spin-off kompanija.

Platforma se zasniva na SaaS (Software-as-a-Service) principu i servisira se preko cloud tehnologije, To znači da se svi podaci čuvaju online, pa im se može pristupiti u svakom trenutku preko web pretraživačai interneta. Za razvoj ideje i upravljanje inovacionim ciklusom se koristi stage-gate tehnologija.

UKG INNO platforma se koristi i za ciljane kampanje u saradnji sa preduzećima (koncept otvorene inovacije) gde sponzor preduzeća pokreću temu kampanje a studenti i mladi istraživači konkurišu sa svojim idejama. Najbolje ideje se nagrađuju iz fonda preduzeća sponzora.

Takmičenje za najbolju studentsku ideju se takođe realizuje na godišnjem nivou korišćenjem platforme. U februaru 2015. godine je pokrenuto prvo takmičenje, kao regionalna inicijativa na pet univerziteta (Kragujevac, Novi Sad, Banja Luka, Zenica i Podgorica) u okviru WBCInno projekta.

Za registraciju i otvaranje naloga na platformi javite se Kancelariji za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu na bsokg@kg.ac.rs


Takmičenje za najbolju studentsku ideju
Mini uputstvo za UKG INNO platformu
Metodologija za upravljanje inovacijama