Srpski English

Интегрисане академске студије

Табеларни преглед студијских програма интегрисаних академских студија који се реализују на факултетима Универзитету у Крагујевцу:

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Интегрисане академске студије медицине Дктор медицине 6 360 Инфо
Интегрисане академске студије фармације Магистар фармације 5 300 Инфо
Интегрисане академске студије стоматологије Доктор стоматологије 5 300 Инфо
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ Опис
Интегрисане академске студије
Техника и информатика
Мастер професор технике и информатике 5 300 Инфо