Integrisane akademske studije

Tabelarni pregled studijskih programa integrisanih akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerzitetu u Kragujevcu:

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Integrisane akademske studije medicine Dktor medicine 6 360 Info
Integrisane akademske studije farmacije Magistar farmacije 5 300 Info
Integrisane akademske studije stomatologije Doktor stomatologije 5 300 Info
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB Opis
Integrisane akademske studije
Tehnika i informatika
Master profesor tehnike i informatike 5 300 Info