Избори наставника и сарадника
Факултет техничких наука, Чачак

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 10.01.2020. Датум 
Ужа научна област: Менаџмент информациони системи 

Тема Избор у звање наставник страног језика  Датум 30.12.2019. Датум 
Ужа научна област: Енглески језик струке