Избори наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 30.12.2019. Датум 
Ужа научна област: Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 27.12.2019. Датум 
Ужа научна област: Српска књижевност