Избори наставника и сарадника
Економски факултет, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 08.10.2019. Датум 
Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 04.10.2019. Датум 
Ужа научна област: Пословна економија