Избори наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за примењене уметности

АРХИВА


Тема Избор у звање доцент  Датум 19.09.2019. Датум 
Ужа уметничка област: Фотографија 

Избор Издвојено мишљење  Датум 19.09.2019. Датум 
Избор Приговор  Датум 25.09.2019. Датум