Избори наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за примењене уметности

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 20.02.2020. Датум 
Ужа уметничка област: Сликарство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 20.02.2020. Датум 
Ужа уметничка област: Графички дизајн 

Тема Избор у звање доцент  Датум 19.09.2019. Датум 
Ужа уметничка област: Фотографија 

Избор Издвојено мишљење  Датум 19.09.2019. Датум 
Избор Приговор  Датум 25.09.2019. Датум 
Избор Приговор 2  Датум 16.10.2019. Датум 
Избор Приговор 3  Датум 18.10.2019. Датум 
Избор Одговор на приговор 1  Датум 22.10.2019. Датум 
Тема Избор у звање доцент  Датум 19.07.2019. Датум 
Ужа научна област: Историја ликовних уметности и архитектуре 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 17.07.2019. Датум 
Ужа научна област: Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 

Тема Избор у звање доцент  Датум 17.05.2019. Датум 
Ужа уметничка област: Сликарство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 08.05.2019. Датум 
Ужа уметничка област: Графички дизајн 

Избор Приговор 1  Датум 27.05.2019. Датум 
Избор Одговор на приговор 1  Датум 27.05.2019. Датум 
Избор Приговор 2  Датум 04.06.2019. Датум 
Избор Одговор на приговор 2  Датум 05.06.2019. Датум 
Избор Примедбе на одговор на приговор 1  Датум 05.06.2019. Датум 
Избор Одговор на примедбу на одговор на приговор 1  Датум 07.06.2019. Датум 
Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 18.04.2019. Датум 
Ужа уметничка област: Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 

Избор Приговор на извештај  Датум 22.05.2019. Датум