Избори наставника и сарадника
Педагошки факултет, Ужице

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 24.09.2019. Датум 
Ужа научна област: Књижевност са методиком наставе 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 09.09.2019. Датум 
Ужа научна област: Српски језик са методиком наставе 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 19.07.2019. Датум 
Ужа научна област: Општа педагогија 

Тема Избор у звање наставник страног језика  Датум 13.06.2019. Датум 
Ужа научна област: Страни језик (Енглески језик) 

Тема Избор у звање доцент  Датум 10.06.2019. Датум 
Ужа научна област: Математика са методиком наставе 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 06.06.2019. Датум 
Ужа научна област: Општа филозофија 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 21.02.2019. Датум 
Ужа научна област: Специјална педагогија 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 01.08.2018. Датум 
Ужа научна област: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 26.04.2018. Датум 
Ужа научна област: Општа педагогија 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 26.04.2018. Датум 
Ужа научна област: Методика наставе српског језика и књижевности 

Тема Избор у звање доцент  Датум 31.08.2017. Датум 
Ужа научна област: Физичко васпитање, Методика наставе физичког васпитања 

Тема Избор у звање доцент  Датум 31.08.2017. Датум 
Ужа научна област: Физичко васпитање, Методика наставе физичког васпитања 

Тема Избор у звање доцент  Датум 22.08.2017. Датум 
Ужа научна област: Педагогија 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 10.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Музичка култура, Методика наставе музичке културе 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 10.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Физичко васпитање, методика наставе физичког васпитања 

Тема Извештај о избору у звање редовни професор  Датум 23.05.2016. Датум 
Ужа уметничка област: Драмске уметности 

Тема Извештај о избору у звање ванредни професор  Датум 05.05.2016. Датум 
Ужа научна област: Методика наставе математике 

Тема Извештај о избору у звање ванредни професор  Датум 05.05.2016. Датум 
Ужа научна област: Психологија 

Тема Извештај о избору у звање доцент  Датум 09.03.2016. Датум 
Ужа научна област: Ликовна култура, методика наставе ликовне културе 

Тема др Данијела Василијевић  Датум 12.01.2016. Датум 
Ужа научна област: Педагогија