Избори наставника и сарадника
Агрономски факултет, Чачак

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 21.09.2016. Датум 
Ужа научна област: Заштита биљака 

Тема Избор у звање доцент  Датум 10.06.2016. Датум 
Ужа научна област: Технологија биљних сировина 

Тема Извештај о избору у звање ванредни професор  Датум 20.04.2016. Датум 
Ужа научна област: Агрохемија 

Тема Извештај о избору у звање ванредни професор  Датум 01.04.2016. Датум 
Ужа научна област: Инжењерски процеси 

Тема др Игор Ђуровић  Датум 15.01.2016. Датум 
Ужа научна област: Хемија 

Тема др Никола Бокан  Датум 21.12.2015. Датум 
Ужа научна област: Ратарство и крмно биље 

Тема др Душко Брковић  Датум 18.09.2015. Датум 
Ужа научна област: Биологија 

Тема др Драго Милошевић  Датум 26.08.2015. Датум 
Ужа научна област: Заштита биљака 

Тема др Снежана Танасковић  Датум 22.12.2014. Датум 
Ужа научна област: Заштита биљака 

Тема др Милан Николић  Датум 20.11.2014. Датум 
Ужа научна област: Инжењерски процеси 

Тема Јелена Младеновић и Јелена Вујић  Датум 27.06.2014. Датум 
Ужа научна област: Хемија 

Избор Приговор Снежане Јовановић  Датум 21.07.2014. Датум 
Тема др Горица Пауновић  Датум 28.03.2014. Датум 
Ужа научна област: Воћарство 

Тема др Владимир Досковић  Датум 19.03.2014. Датум 
Ужа научна област: Исхрана домаћих животиња и технологија производње хране за животиње 

Тема Милевица Бојовић  Датум 31.12.2013. Датум 
Ужа научна област: енглески језик 

Тема Биљана Вељковић  Датум 20.11.2013. Датум 
Ужа научна област: Аграрна економија 

Тема Горан Марковић  Датум 30.08.2013. Датум 
Ужа научна област: Биологија 

Тема др Милун Петровић  Датум 28.12.2012. Датум 
Ужа научна област: Сточарство 

Тема др Иван Глишић  Датум 28.12.2012. Датум 
Ужа научна област: Воћарство 

Тема Проф. др Миломирка Мадић  Датум 28.12.2012. Датум 
Ужа научна област: Генетика и оплемењивање биљака