Избори наставника и сарадника
Агрономски факултет, Чачак

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Проф. др Горан Дугалић  Датум 28.12.2012. Датум 
Ужа научна област: Педологија 

Тема др Драган Вујић  Датум 28.12.2012. Датум 
Ужа научна област: Физика 

Тема др Вера Радовић  Датум 18.12.2012. Датум 
Ужа научна област: Исхрана домаћих животиња и технологија производње хране за животиње 

Тема др Радисав Којовић  Датум 03.12.2012. Датум 
Ужа научна област: Виноградарство 

Тема др Милена Ђурић  Датум 23.11.2012. Датум 
Ужа научна област: Физиологија биљака 

Тема др Гордана Шекуларац  Датум 16.11.2012. Датум 
Ужа научна област: Мелиорације 

Тема Милан Николић  Датум 22.10.2012. Датум 
Ужа научна област: Инжeњерски процеси 

Тема др Радош Павловић  Датум 18.09.2012. Датум 
Ужа научна област: повртарство 

Тема др Владимир Курћубић  Датум 03.09.2012. Датум 
Ужа научна област: технологија анималних сировина 

Тема др Павле Машковић  Датум 03.09.2012. Датум 
Ужа научна област: Технологија биљних сировина 

Тема др Ленка Рибић Зеленовић  Датум 26.06.2012. Датум 
Ужа научна област: Хемија 

Тема Др Лека Г. Мандић  Датум 16.03.2012. Датум 
Ужа научна област: Микробиологија 

Тема др Гордана Шекуларац  Датум 28.02.2012. Датум 
Ужа научна област: Мелиорација 

Тема др Александар Пауновић  Датум 18.01.2012. Датум 
Ужа научна област: Ратарство и крмно биље 

Тема др Радојица Ђоковић  Датум 18.01.2012. Датум 
Ужа научна област: Ветерина 

Тема др Гордана Аћамовић-Ђоковић  Датум 18.01.2012. Датум 
Ужа научна област: Хемија 

Тема Симеон Ракоњац  Датум 24.06.2011. Датум 
Ужа научна област: Сточарство 

Тема Душан Марковић  Датум 24.06.2011. Датум 
Ужа научна област: Математичко-статистичка 

Тема др Владета Стевовић  Датум 23.03.2011. Датум 
Ужа научна област: Ратарство и крмно биље 

Тема Др Љиљана Бошковић - Ракочевић  Датум 16.03.2011. Датум 
Ужа научна област: Агрохемија