Избори наставника и сарадника
Агрономски факултет, Чачак

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање сарадник у настави  Датум 03.12.2008. Датум 
Научна област Хемија 

Тема др Балан Мирче  Датум 22.10.2008. Датум 
Научна област Технологије биљних сировина 

Тема Др Ана Ребић  Датум 22.10.2008. Датум 
Научна област Микробиологија 

Тема др Милисав Митровић  Датум 22.10.2008. Датум 
Научна област Воћарство 

Тема Избор сарадника  Датум 02.10.2008. Датум 
Научна област МАТЕМАТИЧКО-СТАТИСТИЧКА ОБЛАСТ 

Тема Ракоњац Симеон  Датум 11.09.2008. Датум 
Научна област Сточарство 

Тема Далибор Томић  Датум 10.09.2008. Датум 
Научна област Ратарство, повртарство и крмно биље 

Тема Иван П. Глишић  Датум 05.09.2008. Датум 
Научна област Воћарство 

Тема Избор два сарадника  Датум 09.09.2008. Датум 
Научна област Технологија биљних сировина 

Тема Избор два сарадника у звање асистента  Датум 05.08.2008. Датум 
Научна област Хемија 

Тема Мр Милевица Бојовић  Датум 04.08.2008. Датум 
Научна област Страни језици  (Наставни предмет Енглески језик)

Тема Избор асистената - хемија  Датум 09.08.2008. Датум 
Наставна област: Хемија  (Наставни предмет: Хемија)

Тема др Милош Николић  Датум 11.07.2008. Датум 
Научна област Инжењерски процеси 

Тема др Горан Марковић  Датум 11.07.2008. Датум 
Научна област Биологија 

Тема Др Зоран Марковић  Датум 11.07.2008. Датум 
Научна област Технологија угљених хидрата и кондиторских производа 

Тема Избор кандидата у наставничко звање  Датум 11.07.2008. Датум 
Научна област Физика 

Тема Игор Ђуровић  Датум 13.05.2008. Датум 
Научна област Хемија 

Тема др Милун Д. Петровић  Датум 30.05.2008. Датум 
Научна област СТОЧАРСТВО 

Тема dr Milomirka Madic  Датум 23.04.2008. Датум 
Naucna oblast: Genetika 

Тема dr Milena Djuric  Датум 23.04.2008. Датум 
Naucna oblast: Fiziologija biljaka