Конкурси за избор наставника и сарадника
Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Математика и Информатика

АРХИВА


Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 09.10.2019. до Датум до 24.10.2019. 
Ужа научна област: Методологије рачунарства 

Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 09.10.2019. до Датум до 24.10.2019. 
Ужа научна област: Методологије рачунарства 

Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 09.10.2019. до Датум до 24.10.2019. 
Ужа научна област: Математичка анализа са применама