Конкурси за избор наставника и сарадника
Економски факултет, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање доцент  од Датум од 10.10.2019. до Датум до 25.10.2019. 
Ужа научна област: Финансије, финансијске институције и осигурање 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 10.10.2019. до Датум до 25.10.2019. 
Ужа научна област: Финансије, финансијске институције и осигурање 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 10.10.2019. до Датум до 25.10.2019. 
Ужа научна област: Економске квантитативне методе 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 10.10.2019. до Датум до 25.10.2019. 
Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 10.10.2019. до Датум до 25.10.2019. 
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој