Srpski English

Јавне набавке


2016 | 2015 | АРХИВА


 ЈН 8/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2017. годину
 
 Датум 09.12.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 8/16
 Датум 09.12.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације I 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава-понуда 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 8/16
 Датум 19.12.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације II 8/16
 Датум 28.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 8/16

 ЈН 7/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 25.11.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/16
 Датум 25.11.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 7/16
 Датум 07.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 7/16
 Датум 17.01.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговру 7/16

 ЈН 6/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 15.06.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 6/16
 Датум 15.06.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 6/16
 Датум 20.06.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 6/16
 Датум 27.06.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 6/16
 Датум 06.07.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 6/16

 ЈН 5/16    Јавна набавка мале вредности добара
Куповина путничког возила по принципу "старо за ново"
 
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/16
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 5/16
 Датум 30.05.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/16
 Датум 31.05.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 5/16

 ЈН 4/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Израда кожних футрола за дипломе
 
 Датум 25.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/16
 Датум 25.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 4/16
 Датум 11.05.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/16
 Датум 23.05.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/16

 ЈН 3/16    Јавна набавка мале вредности добара
Канцеларијски потрошни материјал
 
 Датум 12.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/16
 Датум 12.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 3/16
 Датум 26.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/16
 Датум 14.06.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/16

 ЈН 2/16    Јавна набавка мале вредности добара
Моторно гориво
 
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/16
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 2/16
 Датум 21.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/16
 Датум 01.06.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/16

 ЈН 1/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 02.02.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/16
 Датум 02.02.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 1/16
 Датум 11.02.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/16
 Датум 11.02.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/16

 ЈН 6/15    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 27.11.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда 6/15
 Датум 27.11.2015. Датум    Документ Конкурсна документација 6/15
 Датум 02.12.2015. Датум    Документ Измене и допуне конкурсне документације 6/15
 Датум 02.12.2015. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 6/15
 Датум 15.12.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора 6/15
 Датум 18.01.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 6/15

 ЈН 5/15    Јавна набавка услуга - отворени поступак
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2016. годину
 
 Датум 12.11.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/15
 Датум 12.11.2015. Датум    Документ Конкурсна документација 5/15
 Датум 13.11.2015. Датум    Документ Измене и допуне I 5/15
 Датум 24.11.2015. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације I 5/15
 Датум 26.11.2015. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације II 5/15
 Датум 26.11.2015. Датум    Документ Измене и допуне II 5/15
 Датум 26.11.2015. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст) 5/15
 Датум 04.12.2015. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације III 5/15
 Датум 15.12.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/15
 Датум 29.12.2015. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 5/15

 ЈН 4/15    Јавна набавка мале вредности добара
Канцеларијски материјал
 
 Датум 19.03.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/15
 Датум 19.03.2015. Датум    Документ Конкурсна документација 4/15
 Датум 28.04.2015. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/15

 ЈН 3/15    Јавна набавка мале вредности добара
Моторно гориво
 
 Датум 13.03.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/15
 Датум 13.03.2015. Датум    Документ Конкурсна документација 3/15
 Датум 22.04.2015. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/15

 ЈН 2/15    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 10.03.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/15
 Датум 10.03.2015. Датум    Документ Конкурсна документација 2/15
 Датум 16.03.2015. Датум    Документ Појашњење 2/15
 Датум 16.03.2015. Датум    Документ Измене и допуне 2/15
 Датум 16.03.2015. Датум    Документ Пречишћен текст 2/15
 Датум 18.03.2015. Датум    Документ Појашњење II 2/15
 Датум 07.05.2015. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/15

 ЈН 1/15    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге
 
 Датум 02.02.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/15
 Датум 02.02.2015. Датум    Документ Конкурсна документација 1/15
 Датум 13.02.2015. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/15


АРХИВА


2016 | 2015 | АРХИВА


 Темпус MAIN    Одлуке Универзитета у Новом Саду
у процeсу јавне набавке опреме пројекта 544278, MAIN
 
 Датум 01.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 544278, MAIN
 Датум 01.12.2016. Датум    Документ Одлука о обустави поступка јавне набавке Темпус 544278, MAIN

 Темпус 3/2016    Nабавка услуге превођења
у оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24.10.2016 до 12 сати
 
 Датум 19.10.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 543848 3/2016
 Датум 19.10.2016. Датум    Документ Прилог 1. Темпус 543848 3/2016
 Датум 27.10.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 3/2016

 Темпус 2/2016    Обједињена набавка опреме, софтвера и књига
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СЕ ПРОДУЖАВА
ДО 07.07.2016. године до 12,00 сати.
 
 Датум 23.05.2016. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 543848 2/2016
 Датум 07.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.1 Темпус 543848 2/2016
 Датум 07.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.2 Темпус 543848 2/2016
 Датум 08.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.3 Темпус 543848 2/2016
 Датум 08.06.2016. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације I Темпус 543848 2/2016
 Датум 16.06.2016. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације II Темпус 543848 2/2016
 Датум 16.06.2016. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст) Темпус 543848 2/2016
 Датум 06.09.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 2/2016

 Коменијус    Набавка услуге спољног експерта
У оквиру реализације Коменијус пројекта бр. 538992, IEEPS
 
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Коменијус 538992
 Датум 10.06.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора

 Еразмус+    Набавка услуге превођења
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта бр. 561655, IF4TM
 
 Датум 31.03.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 561655
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Еразмус+ 561655

 Темпус 1/2016    Обједињена набавка добара - опреме, софтвера и литературе
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 530423, BioEMIS
 
 Датум 22.01.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 530423 1/2016
 Датум 22.01.2016. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 530423 1/2016
 Датум 05.02.2016. Датум    Документ Питања и одговори Темпус 530423 1/2016
 Датум 09.02.2016. Датум    Документ Питања и одговори 2 Темпус 530423 1/2016
 Датум 12.02.2016. Датум    Документ Продужење рока за достављање понуда партијa 2 и 10 Темпус 530423 1/2016
 Датум 02.03.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 530423 1/2016

 Еразмус+    Набавка услуге дизајна, штампе и потрошног материјала
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта бр. 561655, IF4TM
 
 Датум 24.12.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 561655

 Темпус 6/2015    Обједињена набавка добара - опреме
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543898, WIMB
 
 Датум 20.11.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 543898 6/2015
 Датум 20.11.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 543898 6/2015
 Датум 30.12.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543898 6/2015

 Темпус 12/2015    Обједињена набавка добара - опреме и софтвера
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 544543
коју спроводи Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу
 
 Датум 24.07.2015. Датум    Документ Позив за прикупљање понуда Темпус 544543 12/2015
 Датум 24.07.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 544543 12/2015
 Датум 18.08.2015. Датум    Документ Измена документације Темпус 544543 12/2015

 ADRIATinn IPA   
1° str./0007/0/TD2   
Обједињена набавка услуга
У оквиру реализације ADRIATinn IPA пројекта бр. 1° str./0007/0
 
 Датум 20.07.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда ADRIATinn IPA 1°
 Датум 20.07.2015. Датум    Документ Конкурсна документација ADRIATinn IPA 1°

 Темпус 5/2015    Обједињена набавка добара - опреме и софтвера
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543667, NeReLa
 
 Датум 14.05.2015. Датум    Документ Позив за прикупљање понуда Темпус 543667 5/2015
 Датум 14.05.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 543667 5/2015
 Датум 26.05.2015. Датум    Документ Измена конкурсне документације Темпус 543667 5/2015
 Датум 26.05.2015. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст 1) Темпус 543667 5/2015
 Датум 05.06.2015. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст 2) Темпус 543667 5/2015
 Датум 05.06.2015. Датум    Документ Продужење рока за достављање понуда Темпус 543667 5/2015
 Датум 29.06.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543667 5/2015

 Темпус 4/2015    Обједињена набавка добара - опреме и софтвера
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 530213, WBCInno
 
 Датум 27.04.2015. Датум    Документ Позив за прикупљање понуда Темпус 530213 4/2015
 Датум 27.04.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 530213 4/2015
 Датум 19.05.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 530213 4/2015

 Темпус 3/2015    Обједињена набавка добара - опреме, књига и стандарда
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543662, EQIWBC
 
 Датум 24.04.2015. Датум    Документ Позив за прикупљање понуда Темпус 543662 3/2015
 Датум 24.04.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 543662 3/2015
 Датум 15.05.2015. Датум    Документ Питања и одговори Темпус 543662 3/2015
 Датум 25.05.2015. Датум    Документ Обавештење понуђачима о продужењу рока за достављање понуда Темпус 543662 3/2015
 Датум 22.06.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543662 3/2015

 Темпус 2/2015    Обједињена набавка добара - опреме и софтвера
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 530423, BioEMIS
 
 Датум 17.03.2015. Датум    Документ Позив за прикупљање понуда Темпус 530423 2/2015
 Датум 17.03.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 530423 2/2015
 Датум 17.04.2015. Датум    Документ Обавештење понуђачима о продужењу рока за достављање понуда Темпус 530423 2/2015
 Датум 21.05.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 530423 2/2015

 Темпус 1/2015    Обједињена набавка добара - опреме и софтвера
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 530213, WBCInno
 
 Датум 10.03.2015. Датум    Документ Позив за прикупљање понуда Темпус 530213 1/2015
 Датум 10.03.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 530213 1/2015
 Датум 30.03.2015. Датум    Документ Обавештење понуђачима о продужењу рока за достављање понуда Темпус 530213 1/2015
 Датум 20.04.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 530213 1/2015

 Темпус 01/2015    Обједињена набавка добара - опреме и софтвера
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 544543
коју спроводи Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу
 
 Датум 02.03.2015. Датум    Документ Позив за прикупљање понуда Темпус 544543 01/2015
 Датум 02.03.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 544543 01/2015
 Датум 27.03.2015. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације I Темпус 544543 01/2015
 Датум 27.03.2015. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације II Темпус 544543 01/2015
 Датум 27.03.2015. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације III Темпус 544543 01/2015
 Датум 01.04.2015. Датум    Документ Продужење рока за достављање понуда Темпус 544543 01/2015
 Датум 24.04.2015. Датум    Документ Извештај о стручној оцени понуда Темпус 544543 01/2015
 Датум 24.04.2015. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 544543 01/2015

 Темпус 1/2015    Обједињена набавка добара - опреме
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 544006, FUSE
коју спроводи Универзитет у Нишу
 
 Датум 14.01.2015. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 544006 1/2015
 Датум 14.01.2015. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 544006 1/2015


АРХИВА