Srpski English

Јавне набавке / Набавке по међународним пројектима


2017 | 2016 | АРХИВА


 ЈН 1/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 01.02.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/17
 Датум 01.02.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 1/17
 Датум 13.02.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/17
 Датум 14.02.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/17

 ЈН 8/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2017. годину
 
 Датум 09.12.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 8/16
 Датум 09.12.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације I 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава-понуда 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 8/16
 Датум 19.12.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације II 8/16
 Датум 28.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 8/16
 Датум 25.01.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 8/16

 ЈН 7/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 25.11.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/16
 Датум 25.11.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 7/16
 Датум 07.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 7/16
 Датум 17.01.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговру 7/16

 ЈН 6/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 15.06.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 6/16
 Датум 15.06.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 6/16
 Датум 20.06.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 6/16
 Датум 27.06.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 6/16
 Датум 06.07.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 6/16

 ЈН 5/16    Јавна набавка мале вредности добара
Куповина путничког возила по принципу "старо за ново"
 
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/16
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 5/16
 Датум 30.05.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/16
 Датум 31.05.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 5/16

 ЈН 4/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Израда кожних футрола за дипломе
 
 Датум 25.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/16
 Датум 25.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 4/16
 Датум 11.05.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/16
 Датум 23.05.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/16

 ЈН 3/16    Јавна набавка мале вредности добара
Канцеларијски потрошни материјал
 
 Датум 12.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/16
 Датум 12.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 3/16
 Датум 26.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/16
 Датум 14.06.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/16

 ЈН 2/16    Јавна набавка мале вредности добара
Моторно гориво
 
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/16
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 2/16
 Датум 21.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/16
 Датум 01.06.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/16

 ЈН 1/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 02.02.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/16
 Датум 02.02.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 1/16
 Датум 11.02.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/16
 Датум 11.02.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/16


АРХИВА


2017 | 2016 | АРХИВА


 Темпус MAIN    Јавна набавка Универзитета у Новом Саду
у оквиру пројекта 544278, MAIN
 
 Датум 28.03.2017. Датум    Документ Позив за достављање понуда, Темпус 544278, MAIN
 Датум 28.03.2017. Датум    Документ Конкурсна документација, Темпус 544278, MAIN
 Датум 26.04.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора, Темпус 544278, MAIN

 Коменијус    Набавка услуге ревизије
У оквиру реализације Коменијус пројекта бр. 538992, IEEPS
 
 Датум 27.02.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда Коменијус 538992
 Датум 14.03.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора Коменијус 538992

 Темпус MAIN    Одлуке Универзитета у Новом Саду
у процeсу јавне набавке опреме пројекта 544278, MAIN
 
 Датум 01.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 544278, MAIN
 Датум 01.12.2016. Датум    Документ Одлука о обустави поступка јавне набавке Темпус 544278, MAIN

 Темпус 3/2016    Nабавка услуге превођења
у оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24.10.2016 до 12 сати
 
 Датум 19.10.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 543848 3/2016
 Датум 27.10.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 3/2016

 Темпус 2/2016    Обједињена набавка опреме, софтвера и књига
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СЕ ПРОДУЖАВА
ДО 07.07.2016. године до 12,00 сати.
 
 Датум 23.05.2016. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 543848 2/2016
 Датум 07.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.1 Темпус 543848 2/2016
 Датум 07.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.2 Темпус 543848 2/2016
 Датум 08.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.3 Темпус 543848 2/2016
 Датум 08.06.2016. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације I Темпус 543848 2/2016
 Датум 16.06.2016. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације II Темпус 543848 2/2016
 Датум 16.06.2016. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст) Темпус 543848 2/2016
 Датум 06.09.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 2/2016

 Коменијус    Набавка услуге спољног експерта
У оквиру реализације Коменијус пројекта бр. 538992, IEEPS
 
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Коменијус 538992
 Датум 10.06.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора

 Еразмус+    Набавка услуге превођења
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта бр. 561655, IF4TM
 
 Датум 31.03.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 561655
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Еразмус+ 561655

 Темпус 1/2016    Обједињена набавка добара - опреме, софтвера и литературе
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 530423, BioEMIS
 
 Датум 22.01.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 530423 1/2016
 Датум 22.01.2016. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 530423 1/2016
 Датум 05.02.2016. Датум    Документ Питања и одговори Темпус 530423 1/2016
 Датум 09.02.2016. Датум    Документ Питања и одговори 2 Темпус 530423 1/2016
 Датум 12.02.2016. Датум    Документ Продужење рока за достављање понуда партијa 2 и 10 Темпус 530423 1/2016
 Датум 02.03.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 530423 1/2016


АРХИВА