Јавне набавке / Набавке по међународним пројектима


2017 | 2016 | АРХИВА


 ЈН 9/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2018. годину
 
 Датум 14.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 9/17
 Датум 14.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 9/17


 ЈН 8/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 07.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 8/17
 Датум 07.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 8/17


 ЈН 5/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања - Поновљен поступак за партију 1
 
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/17
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 5/17
 Датум 06.07.2017. Датум    Документ Појашњење број 1 5/17
 Датум 18.07.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/17
 Датум 18.07.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 5/17


 ЈН 4/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 15.06.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/17
 Датум 15.06.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 4/17
 Датум 29.06.2017. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 4/17
 Датум 29.06.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/17
 Датум 05.07.2017. Датум    Документ Обавештење о обустави поступка 4/17
 Датум 10.07.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/17


 ЈН 3/17    Јавна набавка мале вредности добара
Моторно гориво
 
 Датум 11.05.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/17
 Датум 11.05.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 3/17
 Датум 23.05.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/17
 Датум 02.06.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/17


 ЈН 2/17    Јавна набавка мале вредности добара
Канцеларијски потрошни материјал
 
 Датум 05.05.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/17
 Датум 05.05.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 2/17
 Датум 23.05.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/17
 Датум 13.06.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/17


 ЈН 1/17    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 01.02.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/17
 Датум 01.02.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 1/17
 Датум 13.02.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/17
 Датум 14.02.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/17


 ЈН 8/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2017. годину
 
 Датум 09.12.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 8/16
 Датум 09.12.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације I 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава-понуда 8/16
 Датум 14.12.2016. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 8/16
 Датум 19.12.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације II 8/16
 Датум 28.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 8/16
 Датум 25.01.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 8/16


 ЈН 7/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 25.11.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/16
 Датум 25.11.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 7/16
 Датум 07.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 7/16
 Датум 17.01.2017. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговру 7/16


 ЈН 6/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 15.06.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 6/16
 Датум 15.06.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 6/16
 Датум 20.06.2016. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 6/16
 Датум 27.06.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 6/16
 Датум 06.07.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 6/16


 ЈН 5/16    Јавна набавка мале вредности добара
Куповина путничког возила по принципу "старо за ново"
 
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/16
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 5/16
 Датум 30.05.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/16
 Датум 31.05.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 5/16


 ЈН 4/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Израда кожних футрола за дипломе
 
 Датум 25.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/16
 Датум 25.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 4/16
 Датум 11.05.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/16
 Датум 23.05.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/16


 ЈН 3/16    Јавна набавка мале вредности добара
Канцеларијски потрошни материјал
 
 Датум 12.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/16
 Датум 12.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 3/16
 Датум 26.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/16
 Датум 14.06.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/16


 ЈН 2/16    Јавна набавка мале вредности добара
Моторно гориво
 
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/16
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 2/16
 Датум 21.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/16
 Датум 01.06.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/16


 ЈН 1/16    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 02.02.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/16
 Датум 02.02.2016. Датум    Документ Конкурсна документација 1/16
 Датум 11.02.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/16
 Датум 11.02.2016. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/16АРХИВА


2017 | 2016 | АРХИВА


 ЈН 7/17    Јавна набавка мале вредности добара - Куповина рачунарске и лабораторијске опреме
У оквиру реализације пројекта SCOPES, реф. бр. IZ74Z0_160454/1
 
 Датум 01.12.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/17
 Датум 01.12.2017. Датум    Документ Конкурсна документација 7/17
 Датум 04.12.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 7/17


 Темпус 2/2017    Набавка услуге ревизије
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
 
 Датум 04.10.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 543848 2/2017
 Датум 19.10.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 2/2017


 Темпус 1/2017    Обједињена набавка опреме и софтвера
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
 
 Датум 02.10.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 543848 1/2017
 Датум 02.10.2017. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 543848 1/2017
 Датум 09.10.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације Темпус 543848 1/2017
 Датум 13.10.2017. Датум    Документ Појашњење бр. 2 конкурсне документације Темпус 543848 1/2017
 Датум 13.11.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 1/2017


 Еразмус+    Јавна набака Куповина рачунарске, видео, презентационе, лабораторијске опреме, софтвера и друге опреме
У оквиру Еразмус+ пројекта број 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM, ЈН 6/17
 
 Датум 26.09.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 26.09.2017. Датум    Документ Конкурсна документација, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 05.10.2017. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 05.10.2017. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст), Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 18.10.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документација бр.1, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 20.10.2017. Датум    Документ Појашњење конкурсне документација бр.2, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 28.11.2017. Датум    Документ Одлукао обустави поступка, Еразмус+ 561655, IF4TM
 Датум 28.11.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора, Еразмус+ 561655, IF4TM


 Еразмус+    Јавна набавка Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду
Опрема за образовне потребе
У оквиру Еразмус+ пројекта 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP
 
 Датум 01.07.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда, Конкурсна документација (Портал јавних набавки - 1541970)


 Темпус MAIN    Јавна набавка Универзитета у Новом Саду
У оквиру пројекта 544278, MAIN
 
 Датум 28.03.2017. Датум    Документ Позив за достављање понуда, Темпус 544278, MAIN
 Датум 28.03.2017. Датум    Документ Конкурсна документација, Темпус 544278, MAIN


 Коменијус    Набавка услуге ревизије
У оквиру реализације Коменијус пројекта бр. 538992, IEEPS
 
 Датум 27.02.2017. Датум    Документ Позив за подношење понуда Коменијус 538992
 Датум 14.03.2017. Датум    Документ Одлука о додели уговора Коменијус 538992


 Темпус MAIN    Одлуке Универзитета у Новом Саду
У процeсу јавне набавке опреме пројекта 544278, MAIN
 
 Датум 01.12.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 544278, MAIN
 Датум 01.12.2016. Датум    Документ Одлука о обустави поступка јавне набавке Темпус 544278, MAIN


 Темпус 3/2016    Набавка услуге превођења
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 24.10.2016 до 12 сати
 
 Датум 19.10.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 543848 3/2016
 Датум 27.10.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 3/2016


 Темпус 2/2016    Обједињена набавка опреме, софтвера и књига
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 543848, EdLead
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СЕ ПРОДУЖАВА
ДО 07.07.2016. године до 12,00 сати.
 
 Датум 23.05.2016. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 543848 2/2016
 Датум 07.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.1 Темпус 543848 2/2016
 Датум 07.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.2 Темпус 543848 2/2016
 Датум 08.06.2016. Датум    Документ Појашњење бр.3 Темпус 543848 2/2016
 Датум 08.06.2016. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације I Темпус 543848 2/2016
 Датум 16.06.2016. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације II Темпус 543848 2/2016
 Датум 16.06.2016. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст) Темпус 543848 2/2016
 Датум 06.09.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 543848 2/2016


 Коменијус    Набавка услуге спољног експерта
У оквиру реализације Коменијус пројекта бр. 538992, IEEPS
 
 Датум 12.05.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Коменијус 538992
 Датум 10.06.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора


 Еразмус+    Набавка услуге превођења
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта бр. 561655, IF4TM
 
 Датум 31.03.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 561655
 Датум 07.04.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Еразмус+ 561655


 Темпус 1/2016    Обједињена набавка добара - опреме, софтвера и литературе
У оквиру реализације Темпус пројекта бр. 530423, BioEMIS
 
 Датум 22.01.2016. Датум    Документ Позив за подношење понуда Темпус 530423 1/2016
 Датум 22.01.2016. Датум    Документ Конкурсна документација Темпус 530423 1/2016
 Датум 05.02.2016. Датум    Документ Питања и одговори Темпус 530423 1/2016
 Датум 09.02.2016. Датум    Документ Питања и одговори 2 Темпус 530423 1/2016
 Датум 12.02.2016. Датум    Документ Продужење рока за достављање понуда партијa 2 и 10 Темпус 530423 1/2016
 Датум 02.03.2016. Датум    Документ Одлука о додели уговора Темпус 530423 1/2016АРХИВА