Јавне набавке / Набавке по међународним пројектима


2019 | 2018 | АРХИВА


 ЈН 8/19    Јавна набавка мале вредности
Енергетска добра - испорука електричне енергије
 
 Датум 22.11.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 8/19
 Датум 22.11.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 8/19
 Датум 25.11.2019. Датум    Документ Обавештење о продужењу рока 8/19
 Датум 25.11.2019. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 8/19
 Датум 25.11.2019. Датум    Документ Измена и допуна конкурсне документације 8/19
 Датум 27.11.2019. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 8/19
 Датум 06.12.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора 8/19


 ЈН 7/19    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2020. годину
 
 Датум 03.12.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/19
 Датум 03.12.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 7/19
 Датум 13.12.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора 7/19
 Датум 30.12.2019. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 7/19


 ЈН 6/19    Јавна набавка мале вредности добара
Рачунарска и комуникациона опрема ( Разна рачунарска опрема)
 
 Датум 04.11.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 6/19
 Датум 04.11.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 6/19
 Датум 06.11.2019. Датум    Документ Измене и допуне конкурсне документације 6/19
 Датум 06.11.2019. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 6/19
 Датум 06.11.2019. Датум    Документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 6/19
 Датум 20.11.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора 6/19
 Датум 21.11.2019. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 6/19


 ЈН 5/19    Јавна набавка мале вредности добара
Материјал за саобраћај – гориво (све врсте горива)
 
 Датум 08.07.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/19
 Датум 08.07.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 5/19
 Датум 16.07.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/19
 Датум 05.08.2019. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 5/19


 ЈН 4/19    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања по партијама
 
 Датум 12.07.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/19
 Датум 12.07.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 4/19
 Датум 23.07.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/19


 ЈН 3/19    Јавна набавка мале вредности добара
Материјал за саобраћај – гориво (све врсте горива)
 
 Датум 21.06.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/19
 Датум 21.06.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 3/19
 Датум 03.07.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 3/19


 ЈН 2/19    Јавна набавка мале вредности добара
Административни материјал (канцеларијски потрошни материјал)
 
 Датум 06.06.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/19
 Датум 06.06.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 2/19
 Датум 20.06.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/19


 ЈН 1/19    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 20.03.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/19
 Датум 20.03.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 1/19
 Датум 03.04.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/19
 Датум 15.04.2019. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/19


 ЈН 7/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Осигурање имовине и запослених на Универзитету у Крагујевцу за 2019. годину
 
 Датум 12.12.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 7/18
 Датум 12.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 7/18
 Датум 24.12.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 7/18
 Датум 28.12.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 7/18


 ЈН 6/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
 
 Датум 07.12.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 6/18
 Датум 07.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 6/18
 Датум 11.12.2018. Датум    Документ Појашњење и измена конкурсне документације 6/18
 Датум 11.12.2018. Датум    Документ Конкурсна документација - пречишћен текст 6/18
 Датум 24.12.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 6/18
 Датум 09.01.2019. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 6/18


 ЈН 5/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Хотелских услуга за састанке и конференције
 
 Датум 02.10.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 5/18
 Датум 02.10.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 5/18
 Датум 10.10.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 5/18


 ЈН 4/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Услуге штампања
 
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 4/18
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 4/18
 Датум 11.07.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 4/18
 Датум 18.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 4/18


 ЈН 3/18    Јавна набавка мале вредности добара
Административни материјал (канцеларијски потрошни материјал)
 
 Датум 09.05.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 3/18
 Датум 09.05.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 3/18
 Датум 24.05.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 3/18
 Датум 10.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 3/18


 ЈН 2/18    Јавна набавка мале вредности добара
Материјал за саобраћај – гориво (све врсте горива)
 
 Датум 07.05.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 2/18
 Датум 07.05.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 2/18
 Датум 14.05.2018. Датум    Документ Појашњење конкурсне документације 2/18
 Датум 17.05.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 2/18
 Датум 02.07.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 2/18


 ЈН 1/18    Јавна набавка мале вредности услуга
Угоститељске услуге (кетеринг)
 
 Датум 01.02.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/18
 Датум 01.02.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 1/18
 Датум 13.02.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/18
 Датум 14.02.2018. Датум    Документ Обавештење о закљученом уговору 1/18АРХИВА


2019 | 2018 | АРХИВА


 Еразмус+    Набавка опреме за потребе пројекта
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, DEMUSIS
Набавку спроводи Универзитет уметности у Београду

 
 Датум 01.07.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 01.07.2019. Датум    Документ Конкурсна документација Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 7 Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 11 Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 12 Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 18 Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 19 Еразмус+ 598825 DEMUSIS


 Еразмус+     Набавка лабораториjске опреме и опреме за образовне потребе
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, ARTREM
 
 Датум 28.02.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 01-4/19
 Датум 28.02.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 01-4/19


 Еразмус+     Набавка услуге ревизије
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта број 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM
 
 Датум 17.01.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 561655 IF4TM
 Датум 04.02.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора Еразмус+ 561655 IF4TM


 Еразмус+     Обједињена набавка добара на пројекту ERAZMUS+ КА2 DUALEDU - рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема
Број набавке: ЕРАЗМУС+ H. 7.1+7.2 DUALEDU - 2018
 
 Датум 31.10.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 31.10.2018. Датум    Документ Конкурсна документација
 Датум 07.11.2018. Датум    Документ Питања и одговори за партију 4Д
 Датум 07.11.2018. Датум    Документ Измене конкурсне документације за партије 4Д и 4Е
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлуке о додели уговора Партија 1: А,Б,Д,Е, и Г
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 2
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 3
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукe о додели уговора Партија 4: А,Ц,Д,Е,Ф,Г и обустава поступка Б
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукe о додели уговора Партија 5: А и Б
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 6


 Еразмус+ 1/18    Обједињена набавка опреме за потребе партнера на ЕРАЗМУС+ пројекту IF4TM
Број набавке: ЕРАЗМУС+ 1/2018
 
 Датум 10.08.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/18
 Датум 10.08.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 1/18
 Датум 13.08.2018. Датум    Документ Измена конкурсне документације 1/18
 Датум 13.08.2018. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст) 1/18
 Датум 24.08.2018. Датум    Документ Појашњење бр.1 1/18
 Датум 20.09.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/18
 Датум 20.09.2018. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 1/18АРХИВА