Javne nabavke / Nabavke po međunarodnim projektima


2019 | 2018 | ARHIVA


 JN 5/19    Javna nabavka male vrednosti dobara
Materijal za saobraćaj – gorivo (sve vrste goriva)
 
 Datum 08.07.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 5/19
 Datum 08.07.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 5/19
 Datum 16.07.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 5/19
 Datum 05.08.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5/19


 JN 4/19    Javna nabavka male vrednosti usluga
Usluge štampanja po partijama
 
 Datum 12.07.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 4/19
 Datum 12.07.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 4/19
 Datum 23.07.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 4/19


 JN 3/19    Javna nabavka male vrednosti dobara
Materijal za saobraćaj – gorivo (sve vrste goriva)
 
 Datum 21.06.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 3/19
 Datum 21.06.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 3/19
 Datum 03.07.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka 3/19


 JN 2/19    Javna nabavka male vrednosti dobara
Administrativni materijal (kancelarijski potrošni materijal)
 
 Datum 06.06.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 2/19
 Datum 06.06.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 2/19
 Datum 20.06.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 2/19


 JN 1/19    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge (ketering)
 
 Datum 20.03.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/19
 Datum 20.03.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/19
 Datum 03.04.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/19
 Datum 15.04.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/19


 JN 7/18    Javna nabavka male vrednosti usluga
Osiguranje imovine i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za 2019. godinu
 
 Datum 12.12.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 7/18
 Datum 12.12.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 7/18
 Datum 24.12.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 7/18
 Datum 28.12.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7/18


 JN 6/18    Javna nabavka male vrednosti usluga
Energetske usluge - isporuka električne energije
 
 Datum 07.12.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 6/18
 Datum 07.12.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 6/18
 Datum 11.12.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije 6/18
 Datum 11.12.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 6/18
 Datum 24.12.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 6/18
 Datum 09.01.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6/18


 JN 5/18    Javna nabavka male vrednosti usluga
Hotelskih usluga za sastanke i konferencije
 
 Datum 02.10.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 5/18
 Datum 02.10.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 5/18
 Datum 10.10.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 5/18


 JN 4/18    Javna nabavka male vrednosti usluga
Usluge štampanja
 
 Datum 02.07.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 4/18
 Datum 02.07.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 4/18
 Datum 11.07.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 4/18
 Datum 18.07.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4/18


 JN 3/18    Javna nabavka male vrednosti dobara
Administrativni materijal (kancelarijski potrošni materijal)
 
 Datum 09.05.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 3/18
 Datum 09.05.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 3/18
 Datum 24.05.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 3/18
 Datum 10.07.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3/18


 JN 2/18    Javna nabavka male vrednosti dobara
Materijal za saobraćaj – gorivo (sve vrste goriva)
 
 Datum 07.05.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 2/18
 Datum 07.05.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 2/18
 Datum 14.05.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2/18
 Datum 17.05.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 2/18
 Datum 02.07.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2/18


 JN 1/18    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge (ketering)
 
 Datum 01.02.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/18
 Datum 01.02.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/18
 Datum 13.02.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/18
 Datum 14.02.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/18ARHIVA


2019 | 2018 | ARHIVA


 Erazmus+    Nabavka opreme za potrebe projekta
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, DEMUSIS
Nabavku sprovodi Univerzitet umetnosti u Beogradu

 
 Datum 01.07.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 01.07.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 7 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 11 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 12 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 18 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 19 Erazmus+ 598825 DEMUSIS


 Erazmus+     Nabavka laboratorijske opreme i opreme za obrazovne potrebe
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, ARTREM
 
 Datum 28.02.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 01-4/19
 Datum 28.02.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 01-4/19


 Erazmus+     Nabavka usluge revizije
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM
 
 Datum 17.01.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Erazmus+ 561655 IF4TM
 Datum 04.02.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Erazmus+ 561655 IF4TM


 Erazmus+     Objedinjena nabavka dobara na projektu ERAZMUS+ KA2 DUALEDU - računarska oprema, softveri i laboratorijska oprema
Broj nabavke: ERAZMUS+ H. 7.1+7.2 DUALEDU - 2018
 
 Datum 31.10.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 31.10.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija
 Datum 07.11.2018. Datum    Dokument Pitanja i odgovori za partiju 4D
 Datum 07.11.2018. Datum    Dokument Izmene konkursne dokumentacije za partije 4D i 4E
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 1: A,B,D,E, i G
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 2
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 3
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 4: A,C,D,E,F,G i obustava postupka B
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 5: A i B
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 6


 Erazmus+ 1/18    Objedinjena nabavka opreme za potrebe partnera na ERAZMUS+ projektu IF4TM
Broj nabavke: ERAZMUS+ 1/2018
 
 Datum 10.08.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/18
 Datum 10.08.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/18
 Datum 13.08.2018. Datum    Dokument Izmena konkursne dokumentacije 1/18
 Datum 13.08.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst) 1/18
 Datum 24.08.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje br.1 1/18
 Datum 20.09.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/18
 Datum 20.09.2018. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka 1/18ARHIVA