Javne nabavke / Nabavke po međunarodnim projektima


2018 | 2017 | ARHIVA


 JN 1/18    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge (ketering)
 
 Datum 01.02.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/18
 Datum 01.02.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/18
 Datum 13.02.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/18
 Datum 14.02.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/18


 JN 9/17    Javna nabavka male vrednosti usluga
Osiguranje imovine i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za 2018. godinu
 
 Datum 14.12.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 9/17
 Datum 14.12.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 9/17
 Datum 18.12.2017. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9/17
 Datum 20.12.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 9/17
 Datum 21.12.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaustavljanju daljih aktivnosti 9/17
 Datum 28.02.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 9/17
 Datum 01.03.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 2 9/17
 Datum 01.03.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 2 9/17
 Datum 02.03.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 9/17
 Datum 02.03.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija prečišćen tekst 2 9/17
 Datum 08.03.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije 3 9/17
 Datum 08.03.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o produženju roka 9/17
 Datum 08.03.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija prečišćen tekst 3 9/17
 Datum 09.03.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 9/17
 Datum 26.03.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 9/17
 Datum 17.04.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 9/17


 JN 8/17    Javna nabavka male vrednosti usluga
Energetske usluge - isporuka električne energije
 
 Datum 07.12.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 8/17
 Datum 07.12.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 8/17
 Datum 22.12.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 8/17
 Datum 10.01.2018. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8/17


 JN 5/17    Javna nabavka male vrednosti usluga
Usluge štampanja - Ponovljen postupak za partiju 1
 
 Datum 06.07.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 5/17
 Datum 06.07.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 5/17
 Datum 06.07.2017. Datum    Dokument Pojašnjenje broj 1 5/17
 Datum 18.07.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 5/17
 Datum 18.07.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5/17


 JN 4/17    Javna nabavka male vrednosti usluga
Usluge štampanja
 
 Datum 15.06.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 4/17
 Datum 15.06.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 4/17
 Datum 29.06.2017. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka 4/17
 Datum 29.06.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 4/17
 Datum 05.07.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o obustavi postupka 4/17
 Datum 10.07.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4/17


 JN 3/17    Javna nabavka male vrednosti dobara
Motorno gorivo
 
 Datum 11.05.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 3/17
 Datum 11.05.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 3/17
 Datum 23.05.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 3/17
 Datum 02.06.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3/17


 JN 2/17    Javna nabavka male vrednosti dobara
Kancelarijski potrošni materijal
 
 Datum 05.05.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 2/17
 Datum 05.05.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 2/17
 Datum 23.05.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 2/17
 Datum 13.06.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2/17


 JN 1/17    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge (ketering)
 
 Datum 01.02.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/17
 Datum 01.02.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/17
 Datum 13.02.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/17
 Datum 14.02.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/17ARHIVA


2018 | 2017 | ARHIVA
 Erazmus+ 10/17    Javna nabaka Kupovina računarske, video, prezentacione, laboratorijske opreme, softvera i druge opreme
U okviru Erazmus+ projekta broj 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM, JN 10/17 - PONOVLJENI POSTUPAK ZA PARTIJE 2,3,4,7 I 9
 
 Datum 26.12.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 10/17
 Datum 26.12.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 10/17
 Datum 11.01.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije I 10/17
 Datum 18.01.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije II 10/17
 Datum 22.01.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije III 10/17
 Datum 07.02.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 10/17
 Datum 08.02.2018. Datum    Dokument Zaključak o ispravci tehničke greške 10/17
 Datum 08.02.2018. Datum    Dokument Ispravljena Odluka o dodeli ugovora 10/17


 JN 7/17    Javna nabavka male vrednosti dobara - Kupovina računarske i laboratorijske opreme
U okviru realizacije projekta SCOPES, ref. br. IZ74Z0_160454/1
 
 Datum 01.12.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 7/17
 Datum 01.12.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 7/17
 Datum 04.12.2017. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7/17
 Datum 28.12.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 7/17
 Datum 28.12.2017. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka 7/17
 Datum 17.01.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7/17
 Datum 17.01.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o obustavi postupka 7/17


 Tempus 2/2017    Nabavka usluge revizije
U okviru realizacije Tempus projekta br. 543848, EdLead
 
 Datum 04.10.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Tempus 543848 2/2017
 Datum 19.10.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 543848 2/2017


 Tempus 1/2017    Objedinjena nabavka opreme i softvera
U okviru realizacije Tempus projekta br. 543848, EdLead
 
 Datum 02.10.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Tempus 543848 1/2017
 Datum 02.10.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 543848 1/2017
 Datum 09.10.2017. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije Tempus 543848 1/2017
 Datum 13.10.2017. Datum    Dokument Pojašnjenje br. 2 konkursne dokumentacije Tempus 543848 1/2017
 Datum 13.11.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 543848 1/2017


 Erazmus+    Javna nabaka Kupovina računarske, video, prezentacione, laboratorijske opreme, softvera i druge opreme
U okviru Erazmus+ projekta broj 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM, JN 6/17
 
 Datum 26.09.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda, Erazmus+ 561655, IF4TM
 Datum 26.09.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija, Erazmus+ 561655, IF4TM
 Datum 05.10.2017. Datum    Dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije, Erazmus+ 561655, IF4TM
 Datum 05.10.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst), Erazmus+ 561655, IF4TM
 Datum 18.10.2017. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacija br.1, Erazmus+ 561655, IF4TM
 Datum 20.10.2017. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacija br.2, Erazmus+ 561655, IF4TM
 Datum 28.11.2017. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka, Erazmus+ 561655, IF4TM
 Datum 28.11.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora, Erazmus+ 561655, IF4TM


 Erazmus+    Javna nabavka Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Oprema za obrazovne potrebe
U okviru Erazmus+ projekta 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP
 
 Datum 01.07.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda, Konkursna dokumentacija (Portal javnih nabavki - 1541970)


 Tempus MAIN    Javna nabavka Univerziteta u Novom Sadu
U okviru projekta 544278, MAIN
 
 Datum 28.03.2017. Datum    Dokument Poziv za dostavljanje ponuda, Tempus 544278, MAIN
 Datum 28.03.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija, Tempus 544278, MAIN


 Komenijus    Nabavka usluge revizije
U okviru realizacije Komenijus projekta br. 538992, IEEPS
 
 Datum 27.02.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Komenijus 538992
 Datum 14.03.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Komenijus 538992ARHIVA