Javne nabavke


2016 | 2015 | ARHIVA


 JN 1/17    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge (ketering)
 
 Datum 01.02.2017. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/17
 Datum 01.02.2017. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/17
 Datum 13.02.2017. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/17
 Datum 14.02.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/17

 JN 8/16    Javna nabavka male vrednosti usluga
Osiguranje imovine i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za 2017. godinu
 
 Datum 09.12.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 8/16
 Datum 09.12.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 8/16
 Datum 14.12.2016. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije I 8/16
 Datum 14.12.2016. Datum    Dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava-ponuda 8/16
 Datum 14.12.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 8/16
 Datum 19.12.2016. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije II 8/16
 Datum 28.12.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 8/16
 Datum 25.01.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8/16

 JN 7/16    Javna nabavka male vrednosti usluga
Energetske usluge - isporuka električne energije
 
 Datum 25.11.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 7/16
 Datum 25.11.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 7/16
 Datum 07.12.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 7/16
 Datum 17.01.2017. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovru 7/16

 JN 6/16    Javna nabavka male vrednosti usluga
Usluge štampanja
 
 Datum 15.06.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 6/16
 Datum 15.06.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 6/16
 Datum 20.06.2016. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6/16
 Datum 27.06.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 6/16
 Datum 06.07.2016. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6/16

 JN 5/16    Javna nabavka male vrednosti dobara
Kupovina putničkog vozila po principu "staro za novo"
 
 Datum 12.05.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 5/16
 Datum 12.05.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 5/16
 Datum 30.05.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 5/16
 Datum 31.05.2016. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5/16

 JN 4/16    Javna nabavka male vrednosti usluga
Izrada kožnih futrola za diplome
 
 Datum 25.04.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 4/16
 Datum 25.04.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 4/16
 Datum 11.05.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 4/16
 Datum 23.05.2016. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4/16

 JN 3/16    Javna nabavka male vrednosti dobara
Kancelarijski potrošni materijal
 
 Datum 12.04.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 3/16
 Datum 12.04.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 3/16
 Datum 26.04.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 3/16
 Datum 14.06.2016. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3/16

 JN 2/16    Javna nabavka male vrednosti dobara
Motorno gorivo
 
 Datum 07.04.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 2/16
 Datum 07.04.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 2/16
 Datum 21.04.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 2/16
 Datum 01.06.2016. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2/16

 JN 1/16    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge (ketering)
 
 Datum 02.02.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/16
 Datum 02.02.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/16
 Datum 11.02.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/16
 Datum 11.02.2016. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/16

 JN 6/15    Javna nabavka male vrednosti usluga
Energetske usluge - isporuka električne energije
 
 Datum 27.11.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 6/15
 Datum 27.11.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 6/15
 Datum 02.12.2015. Datum    Dokument Izmene i dopune konkursne dokumentacije 6/15
 Datum 02.12.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 6/15
 Datum 15.12.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 6/15
 Datum 18.01.2016. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6/15

 JN 5/15    Javna nabavka usluga - otvoreni postupak
Osiguranje imovine i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za 2016. godinu
 
 Datum 12.11.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 5/15
 Datum 12.11.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 5/15
 Datum 13.11.2015. Datum    Dokument Izmene i dopune I 5/15
 Datum 24.11.2015. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije I 5/15
 Datum 26.11.2015. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije II 5/15
 Datum 26.11.2015. Datum    Dokument Izmene i dopune II 5/15
 Datum 26.11.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst) 5/15
 Datum 04.12.2015. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije III 5/15
 Datum 15.12.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 5/15
 Datum 29.12.2015. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5/15

 JN 4/15    Javna nabavka male vrednosti dobara
Kancelarijski materijal
 
 Datum 19.03.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 4/15
 Datum 19.03.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 4/15
 Datum 28.04.2015. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4/15

 JN 3/15    Javna nabavka male vrednosti dobara
Motorno gorivo
 
 Datum 13.03.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 3/15
 Datum 13.03.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 3/15
 Datum 22.04.2015. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3/15

 JN 2/15    Javna nabavka male vrednosti usluga
Usluge štampanja
 
 Datum 10.03.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 2/15
 Datum 10.03.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 2/15
 Datum 16.03.2015. Datum    Dokument Pojašnjenje 2/15
 Datum 16.03.2015. Datum    Dokument Izmene i dopune 2/15
 Datum 16.03.2015. Datum    Dokument Prečišćen tekst 2/15
 Datum 18.03.2015. Datum    Dokument Pojašnjenje II 2/15
 Datum 07.05.2015. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2/15

 JN 1/15    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge
 
 Datum 02.02.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/15
 Datum 02.02.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/15
 Datum 13.02.2015. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/15


ARHIVA


2016 | 2015 | ARHIVA


 Tempus MAIN    Odluke Univerziteta u Novom Sadu
u procesu javne nabavke opreme projekta 544278, MAIN
 
 Datum 01.12.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 544278, MAIN
 Datum 01.12.2016. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka javne nabavke Tempus 544278, MAIN

 Tempus 3/2016    Nabavka usluge prevođenja
u okviru realizacije Tempus projekta br. 543848, EdLead
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA 24.10.2016 do 12 sati
 
 Datum 19.10.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Tempus 543848 3/2016
 Datum 19.10.2016. Datum    Dokument Prilog 1. Tempus 543848 3/2016
 Datum 27.10.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 543848 3/2016

 Tempus 2/2016    Objedinjena nabavka opreme, softvera i knjiga
U okviru realizacije Tempus projekta br. 543848, EdLead
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA SE PRODUŽAVA
DO 07.07.2016. godine do 12,00 sati.
 
 Datum 23.05.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 543848 2/2016
 Datum 07.06.2016. Datum    Dokument Pojašnjenje br.1 Tempus 543848 2/2016
 Datum 07.06.2016. Datum    Dokument Pojašnjenje br.2 Tempus 543848 2/2016
 Datum 08.06.2016. Datum    Dokument Pojašnjenje br.3 Tempus 543848 2/2016
 Datum 08.06.2016. Datum    Dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I Tempus 543848 2/2016
 Datum 16.06.2016. Datum    Dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II Tempus 543848 2/2016
 Datum 16.06.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst) Tempus 543848 2/2016
 Datum 06.09.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 543848 2/2016

 Komenijus    Nabavka usluge spoljnog eksperta
U okviru realizacije Komenijus projekta br. 538992, IEEPS
 
 Datum 12.05.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Komenijus 538992
 Datum 10.06.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora

 Erazmus+    Nabavka usluge prevođenja
U okviru realizacije Erazmus+ projekta br. 561655, IF4TM
 
 Datum 31.03.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Erazmus+ 561655
 Datum 07.04.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Erazmus+ 561655

 Tempus 1/2016    Objedinjena nabavka dobara - opreme, softvera i literature
U okviru realizacije Tempus projekta br. 530423, BioEMIS
 
 Datum 22.01.2016. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Tempus 530423 1/2016
 Datum 22.01.2016. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 530423 1/2016
 Datum 05.02.2016. Datum    Dokument Pitanja i odgovori Tempus 530423 1/2016
 Datum 09.02.2016. Datum    Dokument Pitanja i odgovori 2 Tempus 530423 1/2016
 Datum 12.02.2016. Datum    Dokument Produženje roka za dostavljanje ponuda partija 2 i 10 Tempus 530423 1/2016
 Datum 02.03.2016. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 530423 1/2016

 Erazmus+    Nabavka usluge dizajna, štampe i potrošnog materijala
U okviru realizacije Erazmus+ projekta br. 561655, IF4TM
 
 Datum 24.12.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Erazmus+ 561655

 Tempus 6/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme
U okviru realizacije Tempus projekta br. 543898, WIMB
 
 Datum 20.11.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Tempus 543898 6/2015
 Datum 20.11.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 543898 6/2015
 Datum 30.12.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 543898 6/2015

 Tempus 12/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme i softvera
U okviru realizacije Tempus projekta br. 544543
koju sprovodi Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu
 
 Datum 24.07.2015. Datum    Dokument Poziv za prikupljanje ponuda Tempus 544543 12/2015
 Datum 24.07.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 544543 12/2015
 Datum 18.08.2015. Datum    Dokument Izmena dokumentacije Tempus 544543 12/2015

 ADRIATinn IPA   
1° str./0007/0/TD2   
Objedinjena nabavka usluga
U okviru realizacije ADRIATinn IPA projekta br. 1° str./0007/0
 
 Datum 20.07.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda ADRIATinn IPA 1°
 Datum 20.07.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija ADRIATinn IPA 1°

 Tempus 5/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme i softvera
U okviru realizacije Tempus projekta br. 543667, NeReLa
 
 Datum 14.05.2015. Datum    Dokument Poziv za prikupljanje ponuda Tempus 543667 5/2015
 Datum 14.05.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 543667 5/2015
 Datum 26.05.2015. Datum    Dokument Izmena konkursne dokumentacije Tempus 543667 5/2015
 Datum 26.05.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst 1) Tempus 543667 5/2015
 Datum 05.06.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst 2) Tempus 543667 5/2015
 Datum 05.06.2015. Datum    Dokument Produženje roka za dostavljanje ponuda Tempus 543667 5/2015
 Datum 29.06.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 543667 5/2015

 Tempus 4/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme i softvera
U okviru realizacije Tempus projekta br. 530213, WBCInno
 
 Datum 27.04.2015. Datum    Dokument Poziv za prikupljanje ponuda Tempus 530213 4/2015
 Datum 27.04.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 530213 4/2015
 Datum 19.05.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 530213 4/2015

 Tempus 3/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme, knjiga i standarda
U okviru realizacije Tempus projekta br. 543662, EQIWBC
 
 Datum 24.04.2015. Datum    Dokument Poziv za prikupljanje ponuda Tempus 543662 3/2015
 Datum 24.04.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 543662 3/2015
 Datum 15.05.2015. Datum    Dokument Pitanja i odgovori Tempus 543662 3/2015
 Datum 25.05.2015. Datum    Dokument Obaveštenje ponuđačima o produženju roka za dostavljanje ponuda Tempus 543662 3/2015
 Datum 22.06.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 543662 3/2015

 Tempus 2/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme i softvera
U okviru realizacije Tempus projekta br. 530423, BioEMIS
 
 Datum 17.03.2015. Datum    Dokument Poziv za prikupljanje ponuda Tempus 530423 2/2015
 Datum 17.03.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 530423 2/2015
 Datum 17.04.2015. Datum    Dokument Obaveštenje ponuđačima o produženju roka za dostavljanje ponuda Tempus 530423 2/2015
 Datum 21.05.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 530423 2/2015

 Tempus 1/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme i softvera
U okviru realizacije Tempus projekta br. 530213, WBCInno
 
 Datum 10.03.2015. Datum    Dokument Poziv za prikupljanje ponuda Tempus 530213 1/2015
 Datum 10.03.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 530213 1/2015
 Datum 30.03.2015. Datum    Dokument Obaveštenje ponuđačima o produženju roka za dostavljanje ponuda Tempus 530213 1/2015
 Datum 20.04.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 530213 1/2015

 Tempus 01/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme i softvera
U okviru realizacije Tempus projekta br. 544543
koju sprovodi Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu
 
 Datum 02.03.2015. Datum    Dokument Poziv za prikupljanje ponuda Tempus 544543 01/2015
 Datum 02.03.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 544543 01/2015
 Datum 27.03.2015. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije I Tempus 544543 01/2015
 Datum 27.03.2015. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije II Tempus 544543 01/2015
 Datum 27.03.2015. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije III Tempus 544543 01/2015
 Datum 01.04.2015. Datum    Dokument Produženje roka za dostavljanje ponuda Tempus 544543 01/2015
 Datum 24.04.2015. Datum    Dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponuda Tempus 544543 01/2015
 Datum 24.04.2015. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Tempus 544543 01/2015

 Tempus 1/2015    Objedinjena nabavka dobara - opreme
U okviru realizacije Tempus projekta br. 544006, FUSE
koju sprovodi Univerzitet u Nišu
 
 Datum 14.01.2015. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Tempus 544006 1/2015
 Datum 14.01.2015. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Tempus 544006 1/2015


ARHIVA