Srpski English

Канцеларија за међународне пројекте

У оквиру Универзитета у Крагујевцу, Канцеларија за међународне пројекте отпочела je са радом у октобру 2010. године.

Основни циљ Канцеларије јесте допринос подизању нивоа квалитета образовања и научноистраживачке делатности Универзитета кроз међународну сарадњу и реализацију међународних пројеката.


Делатност Канцеларије:

  • редовно обавештавање факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу о отвореним конкурсима за пријаву пројектних апликација,
  • организацију Инфо дана посвећених отвореним позивима и актуелним могућностима за аплицирање за средства из програма ЕРАСМУС+, ХОРИЗОНТ 2020 и других инструмената међународне помоћи,
  • организација обука посвећених писању и предаји пројектних апликација, проналажењу партнерских институција у земљи и иностранству,
  • пружање стручне помоћи подносиоцима пријава у изради пројектних апликација; рад са пројектним тимовима у формулисању пројектних идеја у складу са стратешким циљевима програма финансирања; праћење прописаних захтева, правила и процедура,
  • управљање пројектима и имплементација пројектних активности које се спроводе на нивоу Универзитета,
  • праћење реализације активности свих међународних пројеката Универзитета,
  • пружање административне и техничке помоћи при реализацији пројеката Универзитета,
  • успостављање и развој сарадње са институцијама у свету и међународним универзитетским мрежама и асоцијацијама.

Канцеларија за међународне пројекте је отворена за сарадњу са свим заинтересованим професорима, истраживачима, сарадницима и студентима факултета Универзитета у Крагујевцу.


Запослени у Канцеларији:

Татјана Станковић
Лазар Петровић
Јелена Јевтовић
Жарко Гавриловић
Катарина Басарић


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац
Тел: +381 (0)34 370-171 локал 124
Е-mail: medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
             international.projects@kg.ac.rs
             medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs