Канцеларија за међународне пројекте

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу отпочела je са радом октобра 2010. године и део је Одељења за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу.

Основни циљ Канцеларије је допринос изградњи капацитета и подизању нивоа квалитета образовања и научноистраживачке делатности Универзитета у Крагујевцу кроз међународну сарадњу и реализацију међународних пројеката.

 

Делатност Канцеларије:

  • пружање стручне помоћи подносиоцима пријава у изради пројектних апликација; рад са пројектним тимовима у формулисању пројектних идеја у складу са стратешким циљевима Универзитета у Крагујевцу и програма финансирања; праћење прописаних захтева, правила и процедура,
  • управљање пројектима и имплементација пројектних активности које се спроводе на нивоу Универзитета у Крагујевцу,
  • праћење реализације активности свих међународних пројеката Универзитета у Крагујевцу,
  • пружање административне и техничке помоћи при реализацији пројеката Универзитета у Крагујевцу,
  • обавештавање факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу о отвореним конкурсима за пријаву пројектних апликација, догађајима и осталим информацијама значајним за активности међународне сарадње,
  • организација информативних дана посвећених отвореним позивима и актуелним могућностима за аплицирање за средства из програма Еразмус+, Хоризонт 2020 и других инструмената међународне помоћи,
  • организација обука посвећених писању и предаји пројектних апликација, проналажењу партнерских институција у земљи и иностранству,
  • успостављање и развој сарадње са институцијама у свету и међународним универзитетским мрежама и асоцијацијама,
  • повећање видљивости Универзитета у Крагујевцу у међународном научноистраживачком и образовном простору.

Запослени:

Лазар Петровић  lazar.petrovic@kg.ac.rs
Жарко Гавриловић  zarko.gavrilovic@kg.ac.rs
Јелена Јевтовић  jelena.jevtovic@kg.ac.rs
Катарина Басарић  katarina.basaric@kg.ac.rs

Адреса:

Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац

Телефон:

+381 (0)34 370-171 локал 124

Е-пошта:

medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs