Srpski English

Каталог истраживачког и иновативног потенцијала

Каталог истраживачког и иновативног потенцијала Универзитета у Крагујевцу представља унифицирану презентацију центара, лабораторија, истраживачких тимова Универзитета у Крагујевцу, кроз приказ њихових активности, резултата, ресурса, међународних, националних и пројеката са предузећима, најзначајнијих референци, развијених прототипова, патената и других мерљивих истраживачких резултата који имају комерцијални и иновативни потенцијал.

Први корак у његовој припреми је био развој методологије за мапирање и одговарајућег упитника са добро структуираним секцијама и питањима која обезбеђују прикупљање података о инстраживачкој инфраструктури, лабораторијама, центрима, истраживачким тимовима са значајним резултатима и иновативним потенцијалом. Методологија и прва верзија Каталога је развијена у оквиру WBCInno пројекта.

Канцеларија за пословну подршку Универзитета у Крагујевцу спроводи континуирано мапирање потенцијала универзитета и ажурирање каталога. Осим штампане верзије развијен је ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ, који осим приказа додатних информација о капацитетима универзитета, истраживачима, капиталној опреми и пројектима, нуди могућност напредног претраживања, по више критеријума.


Каталог истраживачког и иновативног потенцијала Универзитета у Крагујевцу
Catalogue on research and innovation potential of the University of Kragujevac
Електронски каталог
Упитник за мапирање