Srpski English

Комисијa за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу


др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу
- председник Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

др Марија Мандарић, доцент Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
- заменик председника Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу


Чланови Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу:

др Владимир Курћубић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку
др Милан Костић, доцент Економског факултета у Крагујевцу
др Миладин Стефановић, ванредни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
др Мирко Ђапић, ванредни професор Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Иван Јовановић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу
др Живорад Марковић, ванредни професор Факултета педагошких наука у Јагодини
др Синиша Варга, ванредни професор Правног факултета у Крагујевцу
др Дарко Хинић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
др Милош Радовановић, ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку
др Јелена Стаматовић, доцент Учитељског факултета у Ужицу
Стефан Ђурић, студент Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
Ђорђе Петровић, студент Природно-математичког факултета у Крагујевцу
Биљана Гужвић, Стручна служба Универзитета


Oдлуке:
Избор др Марије Станић за председника Комисије (30.01.2014.)
Избор др Катарине Мелић за заменика председника Комисије (30.01.2014.)
Избор чланова Комисије за обезбеђење квалитета (30.01.2014.)
Разрешење члана комисије др Виолете Домановић (30.04.2015.)
Избор члана комисије др Милана Костића (30.04.2015.)
Разрешење члана комисије др Катарине Мелић (21.05.2016.)
Избор члана комисије др Дарка Хинића (21.05.2016.)