Srpski English

Комисијa за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу


др Иван Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
- председник Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

др Милан Костић, доцент Економског факултета у Крагујевцу
- заменик председника Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу


Чланови Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу:

др Павле Машковић, доцент Агрономског факултета у Чачку
др Миладин Стефановић, редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
др Мирко Ђапић, ванредни професор Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Душан Ристановић, доцент Факултета педагошких наука у Јагодини
др Бојан Урдаревић, доцент Правног факултета у Крагујевцу
др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу
др Милош Радовановић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку
др Јелена Стаматовић, доцент Учитељског факултета у Ужицу
др Дарко Хинић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
др Марија Мандарић, доцент Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Милан Вулета, студент Правног факултета у Крагујевцу
Стефан Адамовић, студент Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
Биљана Гужвић, Стручна служба Секретаријата Универзитета у Крагујевцу


Oдлуке:
Одлука о избору председника, заменика председника и чланова Комисије (27.02.2017.)