Komisija za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu


dr Marija Stanić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
- predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

dr Marija Mandarić, docent Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
- zamenik predsednika Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu:

dr Vladimir Kurćubić, vanredni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku
dr Milan Kostić, docent Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
dr Miladin Stefanović, vanredni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Mirko Đapić, vanredni profesor Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Ivan Jovanović, docent Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Živorad Marković, vanredni profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
dr Siniša Varga, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
dr Darko Hinić, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
dr Miloš Radovanović, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
dr Jelena Stamatović, docent Učiteljskog fakulteta u Užicu
Stefan Đurić, student Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
Đorđe Petrović, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
Biljana Gužvić, Stručna služba Univerziteta


Odluke:
Izbor dr Marije Stanić za predsednika Komisije (30.01.2014.)
Izbor dr Katarine Melić za zamenika predsednika Komisije (30.01.2014.)
Izbor članova Komisije za obezbeđenje kvaliteta (30.01.2014.)
Razrešenje člana komisije dr Violete Domanović (30.04.2015.)
Izbor člana komisije dr Milana Kostića (30.04.2015.)
Razrešenje člana komisije dr Katarine Melić (21.05.2016.)
Izbor člana komisije dr Darka Hinića (21.05.2016.)