Komisija za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu


dr Ivan Jovanović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
- predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

dr Milan Kostić, docent Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
- zamenik predsednika Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu:

dr Pavle Mašković, docent Agronomskog fakulteta u Čačku
dr Miladin Stefanović, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Mirko Đapić, vanredni profesor Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Dušan Ristanović, docent Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
dr Bojan Urdarević, docent Pravnog fakulteta u Kragujevcu
dr Aleksandar Ostojić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
dr Miloš Radovanović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
dr Jelena Stamatović, docent Učiteljskog fakulteta u Užicu
dr Darko Hinić, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
dr Marija Mandarić, docent Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Milan Vuleta, student Pravnog fakulteta u Kragujevcu
Stefan Adamović, student Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
Biljana Gužvić, Stručna služba Sekretarijata Univerziteta u Kragujevcu


Odluke:
Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije (27.02.2017.)