АКТУЕЛНО:

Комисијa за претходна питања Универзитета у Крагујевцу


Чланови Комисије за претходна питања Универзитета у Крагујевцу:

др Славко Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Крагујевцу
др Гордана Богдановић, ванредни професор Факултета инжињерских наука у Крагујевцу
др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу
др Гордана Радосављевић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу
др Љуба Бркић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу


Oдлуке:
Одлука о именовању чланова Комисије за претходна питања
Одлука о разрешењу чланова Комисије за претходна питања
Одлука о именовању чланa Комисије за претходна питања
Одлука о разрешењу чланa Комисије за претходна питања