Komisija za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Komisije za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu:

dr Jasmina Labudović Stanković, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu (DH polje)
dr Marko Đapan, docent Fakulteta inžinjerskih nauka u Kragujevcu (TT polje)
dr Vladimir Petrović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu (PM polje)
dr Dejan Baskić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (MED polje)
dr Ljuba Brkić, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (UM polje)


Odluke:
Odluka o imenovanju članova Komisije za prethodna pitanja (29.06.2018.)
Odluka o razrešenju člana Komisije za prethodna pitanja (14.01.2019.)
Odluka o imenovanju člana Komisije za prethodna pitanja (15.01.2019.)
Odluka o razrešenju člana Komisije za prethodna pitanja (03.06.2019.)
Odluka o imenovanju člana Komisije za prethodna pitanja (03.06.2019.)