Kontakt

Kabinet rektora
Webmaster / UNIC
Stručna služba
Centar za razvoj karijere
PR služba Univerziteta


Funkcija /
služba, odeljenje
Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
Rektor Prof. dr Nenad Filipović 370-191   rektor@kg.ac.rs
Prorektor za nastavu i studentska pitanja Prof. dr Vladimir Ranković 370-191   prorektor.nastava@kg.ac.rs
Prorektor za naučnoistraživački rad Prof. dr Vesna Ranković 370-191   prorektor.nauka@kg.ac.rs
Prorektor za međunarodnu saradnju 370-191   prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
Prorektor za koordinaciju poslova fakulteta čije je sedište van sedišta Univerziteta u Kragujevcu 370-191   prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
Generalni sekretar Univerziteta Marko Lukić 370-191 104 sekretar@kg.ac.rs
Kabinet Rektora
Tehnički sekretar
  370-191
Faks:
370-168
102 unikg@kg.ac.rs
Olga Stanković olga.stankovic@kg.ac.rs
Student prorektor Marijana Selaković 370-191 student.prorektor@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za finansijske i računovodstvene poslove Milka Stojanović 304-986 108 milka.stojanovic@kg.ac.rs
Šef računovodstva Bojana Petrović 304-987 112 bojana.petrovic@kg.ac.rs
Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove Mirjana Busarac Brajović 300-616 111 mirjana.busarac@kg.ac.rs
Dragana Đonović dragana.djonovic@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za pravne, kadrovske i administrativne poslove Biljana Gužvić 304-989 116 biljana.guzvic@kg.ac.rs
Stručna služba   300-428 114 strucna.sluzba@kg.ac.rs
Predrag Vukomanović predrag.vukomanovic@kg.ac.rs
Ksenija Vlašković ksenija.vlaskovic@kg.ac.rs
Irena Petrović irena.petrovic@kg.ac.rs
Stefan Jovanović stefan.jovanovic@kg.ac.rs
Mirjana Kosovčević mirjana.kosovcevic@kg.ac.rs
Pisarnica Biljana Damjanović 300-429 115 biljana.damjanovic@kg.ac.rs
Verica Vidanović verica.vidanovic@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za međunarodnu saradnju i praćenje realizacije projekata   304-985 110 medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs
Olivera Mijatović olivera.mijatovic@kg.ac.rs
Kancelarija za međunarodne projekte   370-171 124 medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Lazar Petrović lazar.petrovic@kg.ac.rs
Žarko Gavrilović zarko.gavrilovic@kg.ac.rs
Jelena Jevtović jelena.jevtovic@kg.ac.rs
Katarina Basarić katarina.basaric@kg.ac.rs
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata   300-425 122 razvojkarijere@kg.ac.rs
Milica Spasojević milica.spasojevic@kg.ac.rs
Ivana Balšić ivana.balsic@kg.ac.rs
Milena Mijailović Janković milena.mijailovic@kg.ac.rs
Marija Pavlović marija.pavlovic@kg.ac.rs
Bojana Gerun Đokić bojana.gerun@kg.ac.rs
Sekretar Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu Lela Vujošević 370-270 105 lela.vujosevic@kg.ac.rs
Upravnik Univerzitetskog informatičkog centra 301-130 118
UNIC
Univerzitetski informatički centar
Webmaster 301-129 119 webmaster@kg.ac.rs
Dejan Milenković dejan.milenkovic@kg.ac.rs
Ivan Vojvodić ivan.vojvodic@kg.ac.rs
Helpdesk 335-709   helpdesk@kg.ac.rs
Zoran Mihailović zoran.mihailovic@kg.ac.rs
Miloš Đonović milos.djonovic@kg.ac.rs
Služba za odnose sa javnošću   370-270 118 pr.sluzba@kg.ac.rs
Milica Janković milica.bozovic@kg.ac.rs
Danica Savić danica.savic@kg.ac.rs