Kontakt

Kabinet rektora
Webmaster / UNIC
Stručna služba
Centar za razvoj karijere
PR služba univerziteta


Funkcija /
služba, odeljenje
Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal E-pošta
Rektor Prof. dr Nebojša Arsenijević 370-191   rektor@kg.ac.rs
Prorektor za nauku Prof. dr Dragan Bošković 370-191   prorektor.nauka@kg.ac.rs
Prorektor za međunarodnu saradnju Prof. dr Milovan Matović 370-191   prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
Prorektor za nastavu i studentska pitanja Prof. dr Radovan Vukadinović 370-191   prorektor.nastava@kg.ac.rs
Prorektor za koordinaciju poslova fakulteta čije je sedište van sedišta Univerziteta u Kragujevcu Prof. dr Jeroslav Živanić 370-191   prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
Generalni sekretar univerziteta Zorica Avramović 370-191   sekretar@kg.ac.rs
Šef kabineta rektora Olga Stanković 370-191
Faks:
370-168
102 unikg@kg.ac.rs
lola@kg.ac.rs
Student prorektor Đorđe Petrović 370-191 121 student.prorektor@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za ekonomiju i finansije Milka Stojanović 304-986 108 milka@kg.ac.rs
Šef računovodstva Suzana Milutinović 304-987 112 suzanam@kg.ac.rs
Odeljenje za ekonomiju i finansije Marija Gačić 300-616 111 marija.gacic@kg.ac.rs
Dragana Đonović 300-616 nana@kg.ac.rs
Mirjana Busarac 304-988 mbusarac@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za međunarodnu saradnju i praćenje međunarodnih projekata Olivera Mijatović 304-985 110 olja@kg.ac.rs
Upravnik Univerzitetskog informatičkog centra Radoslav Erić 301-130 118 era@kg.ac.rs
UNIC
Univerzitetski informatički centar
Miloš Čomić 301-129 119 webmaster@kg.ac.rs
misko@kg.ac.rs
Dejan Milenković dexe@kg.ac.rs
Ivan Vojvodić ivanv@kg.ac.rs
Miloš Đonović 335-407   helpdesk@kg.ac.rs
milosdj@kg.ac.rs
Zoran Mihailović zoran@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za pravne i opšte poslove Biljana Gužvić 304-989 116 gbilja@kg.ac.rs
Stručna služba Predrag Vukomanović 300-428 114 strucna.sluzba@kg.ac.rs
vukomanovic.p@kg.ac.rs
Ksenija Vlašković ksenija@kg.ac.rs
Irena Petrović 304-987 112 irena@kg.ac.rs
Pisarnica Biljana Damjanović 300-429 115 bilja@kg.ac.rs
Verica Vidanović vidanovic@kg.ac.rs
Sekretar Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu Lela Vujošević 335-709 lela@kg.ac.rs
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Milica Spasojević 300-425 122 razvojkarijere@kg.ac.rs
milica@kg.ac.rs
Ivana Balšić ivana.balsic@kg.ac.rs
Milena Mijailović milena.mijailovic@kg.ac.rs
Kancelarija za međunarodne projekte Tatjana Stanković 370-171 124 medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Katarina Basarić
Lazar Petrović
PR služba univerziteta Marija Pavlović 370-270 121 pr.sluzba@kg.ac.rs
marija.pavlovic@kg.ac.rs