Srpski English

Кооперативни тренинг центар

Кооперативни тренинг центар Крагујевац је један из мреже CTC центара основаних у региону западног Балкана, у оквиру Темпус пројекта WBC-VMnet, основан 10. jуна 2010 као организациона јединица Универзитета у Крагујевцу. Сагледавајући значај и потребу сарадње Универзитета са предузећима, основни стратешки циљ центра је да координира и побољша сарадњу, да омогући трансфер знања и технологија, да студентима и дипломираним пружи могућност стицања практичног знања. Мисија центра је да развије ефикасне и ефективне механизме за сарадњу између универзитета и предузећа, кроз реализацију пројеката, стручних тренинга за предузећа и незапослене, програме индустријских стипендија (Industrial Fellowship Programme). Центар координира мрежу CTC центара у WBC региону (Крагујевац, Бања Лука, Подгорица, Ријека), VMnet мрежу са преко 1400 чланова, BRPM мрежу 74 истраживача из 20 земаља. Такође, заједно са регионалним и ЕУ партнерима учествовао је у развоју и имплементацији новог WBC Регионалног модела сарадње универзитета и предузећа који предвиђа седам стратешких мера:

 1. Научно технолошки паркови
 2. WBC регионални индустрисјки кластери
 3. Конзорцијуми универзитета и предузећа за заједничке ЕУ пројекте
 4. Кооперативни тренинг центри
 5. Отворене иновационе мреже
 6. Програм студентске праксе
 7. Програм индустријских стипендија

CTC је реализовао више скупова, радионица, семинара, брокерских догађаја за предузећа, истраживаче, иноваторе, са преко 900 учесника у региону, и то: 18 инфо дана, 3 семинара, 7 радионица, 3 брокерска догађаја, у циљу иновирања знања запослених о новим технологијама, заштити интелектуалне својине, методологији за развој иновације итд.

У оквиру центра су развијене и реализоване следеће обуке:

 1. CAD/CAM моделирање (40 часова)
 2. Пројектовање алата (40 часова)
 3. Моделирање и оптимизација производних процеса применом FE/FB симулација (40 часова)
 4. Управљање пројектом (20 часова)
 5. CAM моделирање и генерисање NC кода за троосне CNC глодалице (40 часова)
 6. Индустријска метрологија (40 часова)
 7. Електронски медицински уређаји (40 часова)

У циљу унапређења и стицања нових знања студената, центри су развили и координирају нови Програм Студентске Праксе (PSP) који пружа студентима прилику да стекну практично искуство у индустрији у области која се односи на њихове академске студије, као и да даље развијају своје професионалне, техничке и интерперсоналне вештине. Програми праксе имају значајну улогу у повезивању самог образовања и запошљавања. Они помажу студентима да усмере своје образовање ка потребама тржишта рада и да побољшају своју позицију и запошљивост. Стога је циљ PSP и да олакша укључивање студената у свет бизниса и омогући им стицање професионалног искуства и вештина, поред теоријског знања. Реализовано је 20 студентских мобилности у региону (Хрватска, БИХ, Црна Гора) и ЕУ (Италија, Данска, Словенија) у оквиру WBC-VMnet пројекта, и преко 200 пракси у домаћим предузећима.

Програм Индустријских Стипендија (ISP) је намењен успостављању одрживог партнерства између универзитета и индустрије кроз боравак индустријских стипендиста (дипломираних и инжењера из индустрије) у истраживачким и академским центрима, са циљем реализације напредних циљаних тренинга за индустрисјке стипендисте и заједничких истраживања сходно потребама индустријског спонзора. Радећи у тиму са искусним истраживачима, индустријски стипендиста може стећи истраживачка искуства и знања кроз укључење у текуће пројекте, неопходне за даље развојне активности у предузећу спонзору. Флексибилна дужина трајања IFP, у више периода у току године, омогућава ангажовање индустриског стипендисте на развојним и иновационим пројектима од заједничког интереса, за академског и индустријског партнера. Овај IFP програм је изузетна прилика за трансфер технологија и укључење младих људи у иновативне пројекте који доприносе размени искустава, идеја, знања, и повећању иновативног потенцијала и конкурентности предузећа. Реализовано 30 ISP програма у региону са 25 предузећа.

Кооперативни тренинг центар (CTC центар) Универзитета у Крагујевцу развија и примењује иновативни приступ у развоју производа и оптимизацији технолошких процеса базиран на примени технологија виртуелног инжењеринга. Савремени ресурси (VM софтвери, опрема за реверзни инжењеринг, брзу израду прототипова, мерење и контролу квалитета), обучено особље и спољни експерти VMnet мреже чине наше услуге јединствеим на овим подручјима. Оне су пре свега усмерене ка домаћим предузећима и представљају снажну подршку повећању њихове конкурентности на тржишту. CTC Крагујевац нуди следеће услуге:

 1. Брза израда порототипова
 2. Мерење и контрола квалитета производа
 3. Нумеричке симулације и оптимизације процеса
 4. Скенирање делова са једноставном и сложеном геометријом
 5. Реверзни инжењеринг
 6. Организација и реализација обука за запослена и незапослена лица
 7. Оптимизација и конструкција алата за обраду лима

Управник центра: Проф. др Весна Мандић
Адреса: Факултет инжењерских наука, Сестре Јањић 6, Објекат А-П-31
E-mail: mandic@kg.ac.rs, ctc@kg.ac.rs
Website: www.ctc.kg.ac.rs