Kooperativni trening centar

Kooperativni trening centar Kragujevac je jedan iz mreže CTC centara osnovanih u regionu zapadnog Balkana, u okviru Tempus projekta WBC-VMnet, osnovan 10. juna 2010 kao organizaciona jedinica Univerziteta u Kragujevcu. Sagledavajući značaj i potrebu saradnje Univerziteta sa preduzećima, osnovni strateški cilj centra je da koordinira i poboljša saradnju, da omogući transfer znanja i tehnologija, da studentima i diplomiranim pruži mogućnost sticanja praktičnog znanja. Misija centra je da razvije efikasne i efektivne mehanizme za saradnju između univerziteta i preduzeća, kroz realizaciju projekata, stručnih treninga za preduzeća i nezaposlene, programe industrijskih stipendija (Industrial Fellowship Programme). Centar koordinira mrežu CTC centara u WBC regionu (Kragujevac, Banja Luka, Podgorica, Rijeka), VMnet mrežu sa preko 1400 članova, BRPM mrežu 74 istraživača iz 20 zemalja. Takođe, zajedno sa regionalnim i EU partnerima učestvovao je u razvoju i implementaciji novog WBC Regionalnog modela saradnje univerziteta i preduzeća koji predviđa sedam strateških mera:

 1. Naučno tehnološki parkovi
 2. WBC regionalni industrisjki klasteri
 3. Konzorcijumi univerziteta i preduzeća za zajedničke EU projekte
 4. Kooperativni trening centri
 5. Otvorene inovacione mreže
 6. Program studentske prakse
 7. Program industrijskih stipendija

CTC je realizovao više skupova, radionica, seminara, brokerskih događaja za preduzeća, istraživače, inovatore, sa preko 900 učesnika u regionu, i to: 18 info dana, 3 seminara, 7 radionica, 3 brokerska događaja, u cilju inoviranja znanja zaposlenih o novim tehnologijama, zaštiti intelektualne svojine, metodologiji za razvoj inovacije itd.

U okviru centra su razvijene i realizovane sledeće obuke:

 1. CAD/CAM modeliranje (40 časova)
 2. Projektovanje alata (40 časova)
 3. Modeliranje i optimizacija proizvodnih procesa primenom FE/FB simulacija (40 časova)
 4. Upravljanje projektom (20 časova)
 5. CAM modeliranje i generisanje NC koda za troosne CNC glodalice (40 časova)
 6. Industrijska metrologija (40 časova)
 7. Elektronski medicinski uređaji (40 časova)

U cilju unapređenja i sticanja novih znanja studenata, centri su razvili i koordiniraju novi Program Studentske Prakse (PSP) koji pruža studentima priliku da steknu praktično iskustvo u industriji u oblasti koja se odnosi na njihove akademske studije, kao i da dalje razvijaju svoje profesionalne, tehničke i interpersonalne veštine. Programi prakse imaju značajnu ulogu u povezivanju samog obrazovanja i zapošljavanja. Oni pomažu studentima da usmere svoje obrazovanje ka potrebama tržišta rada i da poboljšaju svoju poziciju i zapošljivost. Stoga je cilj PSP i da olakša uključivanje studenata u svet biznisa i omogući im sticanje profesionalnog iskustva i veština, pored teorijskog znanja. Realizovano je 20 studentskih mobilnosti u regionu (Hrvatska, BIH, Crna Gora) i EU (Italija, Danska, Slovenija) u okviru WBC-VMnet projekta, i preko 200 praksi u domaćim preduzećima.

Program Industrijskih Stipendija (ISP) je namenjen uspostavljanju održivog partnerstva između univerziteta i industrije kroz boravak industrijskih stipendista (diplomiranih i inženjera iz industrije) u istraživačkim i akademskim centrima, sa ciljem realizacije naprednih ciljanih treninga za industrisjke stipendiste i zajedničkih istraživanja shodno potrebama industrijskog sponzora. Radeći u timu sa iskusnim istraživačima, industrijski stipendista može steći istraživačka iskustva i znanja kroz uključenje u tekuće projekte, neophodne za dalje razvojne aktivnosti u preduzeću sponzoru. Fleksibilna dužina trajanja IFP, u više perioda u toku godine, omogućava angažovanje industriskog stipendiste na razvojnim i inovacionim projektima od zajedničkog interesa, za akademskog i industrijskog partnera. Ovaj IFP program je izuzetna prilika za transfer tehnologija i uključenje mladih ljudi u inovativne projekte koji doprinose razmeni iskustava, ideja, znanja, i povećanju inovativnog potencijala i konkurentnosti preduzeća. Realizovano 30 ISP programa u regionu sa 25 preduzeća.

Kooperativni trening centar (CTC centar) Univerziteta u Kragujevcu razvija i primenjuje inovativni pristup u razvoju proizvoda i optimizaciji tehnoloških procesa baziran na primeni tehnologija virtuelnog inženjeringa. Savremeni resursi (VM softveri, oprema za reverzni inženjering, brzu izradu prototipova, merenje i kontrolu kvaliteta), obučeno osoblje i spoljni eksperti VMnet mreže čine naše usluge jedinstveim na ovim područjima. One su pre svega usmerene ka domaćim preduzećima i predstavljaju snažnu podršku povećanju njihove konkurentnosti na tržištu. CTC Kragujevac nudi sledeće usluge:

 1. Brza izrada porototipova
 2. Merenje i kontrola kvaliteta proizvoda
 3. Numeričke simulacije i optimizacije procesa
 4. Skeniranje delova sa jednostavnom i složenom geometrijom
 5. Reverzni inženjering
 6. Organizacija i realizacija obuka za zaposlena i nezaposlena lica
 7. Optimizacija i konstrukcija alata za obradu lima

Upravnik centra: Prof. dr Vesna Mandić
Adresa: Fakultet inženjerskih nauka, Sestre Janjić 6, Objekat A-P-31
E-mail: mandic@kg.ac.rs, ctc@kg.ac.rs
Website: www.ctc.kg.ac.rs