Obezbeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu

Misija Univerziteta u Kragujevcu

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje, zasnovano na znanju, osnov razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka i unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Univerziteta jeste da kroz obrazovanje, naučno–istraživački rad i učešće u razvoju društvene zajednice, omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština. Da bi ostvario svoju misiju, Univerzitet je trajno opredeljen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u jedinstven Evropski prostor visokog obrazovanja.


Sistem za obezbeđenje kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu
Strategija obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu
Odluka o usvajanju Strategije obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu
Procedure za obezbeđenje kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu
Odluka o usvajanju Procedure za obezbeđenje kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu
Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu
Pravilnik o samovrednovanju na Univerzitetu u Kragujevcu
Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija i pedagoškog rada nastavnika
Poslovnik o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

Izveštaj o samovrednovanju Univerziteta u Kragujevcu
Odluka o akreditaciji Univerziteta u Kragujevcu

Komisija za obezbeđenje kvaliteta

U okviru redovnih aktivnosti na obezbeđenju kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za obezbeđenje kvaliteta razmatra i pojedinačne primedbe i/ili sugestije nastavnika, saradnika i studenata, koje se tiču kvaliteta svih aktivnosti na Univerzitetu, a posebno kvaliteta nastavnog procesa. Zato komisija za obezbeđenje kvaliteta poziva sve studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje Univerziteta u Kragujevcu da joj upute informacije (putem e-mejla ili poštom) o lošem kvalitetu pojedinih aktivnosti na Univerzitetu koje su opazili. Komisija će sve informacije detaljno proučiti, isplanirati i preduzeti korektivne mere, kako bi se kvalitet tih aktivnosti poboljšao.


Članovi Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu