Мастер академске студије

Табеларни преглед студијских програма дипломских академских студија (мастер) који се реализују на факултетима Универзитету у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - ПФУ - ФИЛУМ - ХИТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Агрономија Мастер инжењер пољопривреде 1 60
Прехрамбена технологија Мастер инжењер технологије 1 60
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Економија Мастер економиста 1 60
Пословна економија и менаџмент Мастер економиста 1 60
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Мастер инжењер машинства
(са назнаком завршеног модула)
2 120
Војноиндустријско инжењерство Мастер инжењер индустријског инжењерства - војномашински 1 60
Аутомобилско инжењерство Мастер инжењер индустријског инжењерства – аутомобилско инжењерство 2 120
Инжењерски менаџмент Мастер инжењер менаџмента 1 60
Индустријско инжењерство - Пословни информациони системи Мастер инжењер индустријског инжењерства - пословни информациони системи 1 60
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Мастер инжењер машинства 2 120
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Мастер учитељ 1 60
Васпитач у предшколским установама Мастер васпитач 1 60
Васпитач у домовима Мастер васпитач 2 120
Лидерство у образовању Мастер – Лидерство у образовању 1 60
Образовање професора предметне наставе Мастер - Образовање професора предметне наставе 1 60
Образовне политике Мастер - Образовне политике 1 60
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Мастер академске студије права Мастер правник 1 60
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Институт за биологију и екологију
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Биологијa Мастер биолог 1 60
Екологијa Мастер еколог 1 60
Молекуларнa биологијa Мастер биолог – молекуларни биолог 1 60
Институт за физику
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Физика 1. Мастер физичар - за општу физику
2. Мастер физичар - професор физике
3. Мастер физичар - професор физике и информатике
1 60
Институт за хемију
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Хемија 1. Мастер хемичар - за истраживање и развој
2. Мастер хемичар - професор хемије
3. Мастер хемичар - за заштиту животне средине
1 60
Институт за математику и информатику
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Mатематикa 1. Мастер математичар - професор математике
2. Мастер математичар - теоријска математика
2 120
Информатика Мастер информатичар 2 120
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Електротехничко и рачунарско инжењерство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 1 60
Мехатроника Мастер инжењер мехатронике 1 60
Инжењерски менаџмент Мастер инжењер менаџмента 1 60
Информационе технологије Мастер инжењер информационих технологија 1 60
Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства Мастер професор електротехнике и рачунарства 1 60
Предметна настава машинског инжењерства Мастер професор машинства 1 60
Педагошки факултет у Ужицу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Мастер учитељ 1 60
Васпитач Мастер васпитач 1 60
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Српски језик и књижевност Мастер филолог (србиста) 1 60
Енглески језик и књижевност Мастер филолог (англиста) 1 60
Немачки језик и књижевност Мастер филолог (германиста) 1 60
Шпански језик и хиспанске књижевности Мастер филолог (хиспаниста) 1 60
Француски језик и књижевност Мастер филолог (романиста) 1 60
Одсек за примењену и ликовну уметност
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Графички дизајн Мастер дизајнер 1 60
Зидно сликарство Мастер примењени уметник 1 60
Унутрашња архитектура Мастер примењени уметник 1 60
Одсек за музичку уметност
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Хармоника Мастер музички уметник (акордеониста) 1 60
Музичка педагогија Мастер теоретичар уметности - музички педагог 1 60
Музика у медијима Мастер музички уметник (музичар у медијима) 1 60
Виолина Мастер музички уметник 1 60
Соло певање Мастер музички уметник 1 60
Флаута Мастер музички уметник 1 60
Клавир Мастер музички уметник 1 60
Виола Мастер музички уметник 1 60
Виолончело Мастер музички уметник 1 60
Контрабас Мастер музички уметник 1 60
Камерна музика Мастер музички уметник 1 60
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Менаџмент у хотелијерству Мастер менаџер 1 60
Менаџмент у туризму Мастер менаџер 1 60
Здравствени туризам Мастер менаџер (Здравствени туризам) 1 60