Национални пројекти


Програм Број пројекта Назив пројекта Трајање Контакт особа
Центар за промоцију науке – пројекти популаризације науке 110-2019-
категорија 2
Велики научни парк 15.07.2019. – 15.06.2020. Проф. др Ненад Филиповић
Пројекат – манифестација у области културе (финансиран од стране града Крагујевца) Уметност флауте Миодрага Азањца октобар 2019. мр Виолета Васиљевић