Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Марија М.Костић

Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
ванредни професор
20.02.2019.
Екоменаџмент
100%
marija.kostic@kg.ac.rs
064/8199009
cv_mkostic.pdf

12.04.1987.
2011.
енглески
Интернет презентација
10105 (E-CRIS.SR)
  • прикажи