Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Snežana D Vulović

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
naučni saradnik
30.10.2013.
informacione tehnologije
100%
vsneza@kg.ac.rs

SneZana_Vulovic_fin.doc

27.05.1970.
1995.
engleski
 
 

  • prikaži