Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Vladimir P. Milovanović

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
docent
14.02.2018.
Eksperimentalna mehanika
100%
vladicka@kg.ac.rs

CV_vladimir.milovanovic.pdf

09.04.1979.
2008.
engleski
 
11160 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-3071-4728 (ORCID iD)
SCIDAR

  • prikaži